Regering hypothekeert pensioenoverleg

15 juni 2015 - Vandaag hebben meer dan 6 000 actieve en gepensioneerde werknemers actie gevoerd bij de Rijksdienst voor Pensioenen, gevestigd in de Brusselse Zuidertoren. Deze bijeenkomst werd door het ABVV, het ACV en de ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront georganiseerd om de vakbondseisen over pensioenen kracht bij te zetten en om te protesteren tegen de aangekondigde maatregelen en de maatregelen die de regering nog vóór de oprichting van het Nationaal Pensioencomité genomen heeft.

Op de bres voor onze pensioenen

9 juni 2015 - Op 15 juni 2015 vindt de actie “Op de bres voor onze pensioenen” van het vakbondsfront ACLVB-ABVV-ACV plaats in Brussel. De actie focust onder meer op het behoud van de pensioenrechten binnen de openbare diensten.

Voorafnames en ondoordachte, polariserende uitspraken zullen loopbaandebat torpederen

4 juni 2015 – PERSBERICHT - Eind mei vond Lieven Boeve het nodig om zijn ballonnetje inzake de prestatienoemers nog eens op te laten… Het VSOA Onderwijs heeft toen duidelijk gereageerd in de Vlaamse pers. In De Morgen van 3 juni 2015 lanceert Boeve zijn volgende propositie: “Meer flexibiliteit in het onderwijs”. Naar aanleiding hiervan verspreidde het VSOA Onderwijs een persbericht.

Tijdelijke aanstelling en Tijdelijke aanstelling doorlopende duur

Kandideren voor

2 juni 2015 - Personeelsleden die willen kandideren voor een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur of voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD), doen er goed aan rekening te houden met de voorschriften en reglementeringen van de overheid en die van hun inrichtende macht. Zeker de indieningsdatum (vóór 15 juni 2015) van uw kandidatuur en de manier van versturen (per aangetekende brief of via het internet) dienen nauwgezet nageleefd te worden. Zo niet bestaat de kans dat uw kandidaatstelling ongeldig wordt verklaard.

Vrijlating van David DUSABE

28 mei 2015 - David Dusabe, ondervoorzitter van de FNTT-SI en juridisch adviseur van de COSYBU, op 15 mei in Kirundo aangehouden, werd vandaag 28 mei vrijgelaten. Dit kan ons alleen verheugen, terwijl we die aanhouding afkeurden.

De liberale woordbreuk

24 mei 2015 - Het VSOA oefent zijn syndicale activiteit uit in volle filosofische en politieke onafhankelijkheid. Het waakt over de eerbiediging van de essentiële principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid, om op sociaal vlak bij te dragen tot de rechtvaardigheid, de vrede en de vooruitgang. Met deze principes trokken we naar de hoofdkwartieren van de politieke partijen Open Vld en MR...

ARRESTATION D'UN SYNDICALISTE AU BURUNDI

David Dusabe - verontrustende aanhouding

21 mei 2015 - Hieronder vindt u een bericht van de ACLVB met betrekking tot de aanhouding van collega David Dusabe (Burundi). U wordt uitgenodigd om dit bericht te verspreiden en de petitie voor zijn vrijlating te ondertekenen.

VSOA voert actie aan partijzetels Open Vld en MR

11 mei 2015 - Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt heeft maandagochtend een verrassingsactie gevoerd aan de hoofdzetels van de liberalen partijen Open Vld en MR. Voor het VSOA pleegt de federale regering, waar de liberalen deel van uitmaken, contractbreuk door de in het regeerakkoord opgenomen belofte om sociaal overleg te plegen voor elke wijziging aan de personeelsstatuten "nauwelijks te respecteren".

VSOA hekelt botte besparingspolitiek van liberale regeringspartijen Open VLD en MR

11 mei 2015 – MEDEDELING - De Regering Michel wil voornamelijk besparingen verwezenlijken op de kap van de ambtenaren. Door stelselmatig de budgetten in te krimpen, zal er morgen geen enkele openbare dienstverlening meer mogelijk zijn. Nochtans heeft elke burger recht op een sterke en doeltreffende dienstverlening met een menselijk gelaat.

Indexsprong: De Liberale Vakbond wil de regeringsbeslissing mee teniet doen via het Grondwettelijk Hof.

28 april 2015 - PERSBERICHT - De ACLVB keurde vandaag het initiatief goed om zich ook te wenden tot het Grondwettelijk Hof. Naast de discriminatie tussen loon en huur, meent de Liberale Vakbond ook dat de gelijkheid tussen de twee voornaamste stakeholders in een onderneming geschonden wordt.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS