VSOA Onderwijs Nieuwsbrief

Editie september 2015

4 september 2015 – De eerste VSOA Onderwijs Nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar werd vandaag verstuurd. U ontving hem in uw mailbox samen met de handige VSOA schooljaarkalender.

Argument september 2015

3 september 2015 – Argument editie september 2015 werd verstuurd aan al onze leden. Ook dit jaar weer met een handige pocketkalender én een schooljaarkalender op A4-formaat in luxe-uitvoering.

VSOA Onderwijs: Verkiezingen voorzitter en ondervoorzitter op 30 september 2015

OPROEP TOT KANDIDATEN

31 augustus 2015 - Conform het RIO van de groep Onderwijs van het VSOA worden er verkiezingen gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de groep Onderwijs. Personen wiens kandidatuur beantwoordt aan artikel 45 van het RIO van de groep Onderwijs kunnen zich kandidaat stellen.

Nu al hypotheek op het loopbaandebat?

GVF Onderwijs schrijft brief aan ministers Bourgeois, Crevits, Homans en Turtelboom

27 augustus 2015 - Naar aanleiding van de federale pensioenhervormingsplannen die ook een impact zullen hebben op de pensioenen van de leerkrachten schreef het Gemeenschappelijk vakbondsfront Onderwijs aan Minister-president Bourgeois en aan de Viceminister-presidenten Crevits, Turtelboom en Homans een brief. Daarin uiten ze hun terechte bekommernis dat de plannen van de federale regering het geplande loopbaandebat dreigen te hypothekeren.

De Liberale Vakbond vindt de tax shift niet rechtvaardig!

Grote vermogens glippen opnieuw door de mazen van het fiscaal net

23 juli 2015 - De ACLVB nam deze morgen akte van een akkoord over de begrotingsonderhandelingen en de taxshift. Hoewel nog niet alle details bekend zijn, is de ACVLB wederom ongerust over het bereikte onevenwicht in dit akkoord. Voor de ACLVB is deze taxshift – waarover reeds maanden werd gedebatteerd – een gemiste kans en slecht een flauw afkooksel geworden waar enkel de consumenten en niet de grote vermogens geviseerd worden.

Uitgestelde bezoldiging en recht op werkloosheidsuitkering

Einde tijdelijke aanstelling bepaalde duur op 30 juni

10 juli 2015 – Een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur eindigt altijd op 30 juni 2015. Men ontvangt dan een formulier C4-Onderwijs (Afdankingsbewijs).

Principeakkoord aanvullend pensioenplan UGent

contractueel Administratief en Technisch Personeel (ATP) universiteit Gent

5 juli 2015 - Eind maart berichtten de media over de aanvullende pensioenen van de contractuele medewerkers aan de Universiteit Gent. Het universiteitsbestuur nam het engagement om - na onderhandelingen met de vakorganisaties – voor de zomer een beslissing in dit dossier te nemen.

VSOA neemt op 23 juni deel aan de internationale dag voor de openbare diensten

Vrouwen en mannen ten dienste van allen

20 juni 2015 - 23 juni is de door de Verenigde Naties gekozen datum om het belang van de openbare diensten in onze samenleving in herinnering te brengen.

Comité A pensioenhervorming: het VSOA gaat NIET akkoord

19 juni 2015 - Op het Comité A van 5 juni 2015 passeerde alweer een voorontwerp van wet (1) de revue om de pensioenen te wijzigen. De gewone pensioenleeftijd gaat van 65 jaar vandaag, naar 66 in 2025 tot maar liefst 67 jaar in 2030.

LOP & DIVERSITEIT

Nieuwsbrief juni 2015

17 juni 2015 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van juni 2015 staat online.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS