Tijdelijke aanstelling en Tijdelijke aanstelling doorlopende duur

Kandideren voor

2 juni 2015 - Personeelsleden die willen kandideren voor een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur of voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD), doen er goed aan rekening te houden met de voorschriften en reglementeringen van de overheid en die van hun inrichtende macht. Zeker de indieningsdatum (vóór 15 juni 2015) van uw kandidatuur en de manier van versturen (per aangetekende brief of via het internet) dienen nauwgezet nageleefd te worden. Zo niet bestaat de kans dat uw kandidaatstelling ongeldig wordt verklaard.

Vrijlating van David DUSABE

28 mei 2015 - David Dusabe, ondervoorzitter van de FNTT-SI en juridisch adviseur van de COSYBU, op 15 mei in Kirundo aangehouden, werd vandaag 28 mei vrijgelaten. Dit kan ons alleen verheugen, terwijl we die aanhouding afkeurden.

De liberale woordbreuk

24 mei 2015 - Het VSOA oefent zijn syndicale activiteit uit in volle filosofische en politieke onafhankelijkheid. Het waakt over de eerbiediging van de essentiële principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid, om op sociaal vlak bij te dragen tot de rechtvaardigheid, de vrede en de vooruitgang. Met deze principes trokken we naar de hoofdkwartieren van de politieke partijen Open Vld en MR...

ARRESTATION D'UN SYNDICALISTE AU BURUNDI

David Dusabe - verontrustende aanhouding

21 mei 2015 - Hieronder vindt u een bericht van de ACLVB met betrekking tot de aanhouding van collega David Dusabe (Burundi). U wordt uitgenodigd om dit bericht te verspreiden en de petitie voor zijn vrijlating te ondertekenen.

VSOA voert actie aan partijzetels Open Vld en MR

11 mei 2015 - Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt heeft maandagochtend een verrassingsactie gevoerd aan de hoofdzetels van de liberalen partijen Open Vld en MR. Voor het VSOA pleegt de federale regering, waar de liberalen deel van uitmaken, contractbreuk door de in het regeerakkoord opgenomen belofte om sociaal overleg te plegen voor elke wijziging aan de personeelsstatuten "nauwelijks te respecteren".

VSOA hekelt botte besparingspolitiek van liberale regeringspartijen Open VLD en MR

11 mei 2015 – MEDEDELING - De Regering Michel wil voornamelijk besparingen verwezenlijken op de kap van de ambtenaren. Door stelselmatig de budgetten in te krimpen, zal er morgen geen enkele openbare dienstverlening meer mogelijk zijn. Nochtans heeft elke burger recht op een sterke en doeltreffende dienstverlening met een menselijk gelaat.

Indexsprong: De Liberale Vakbond wil de regeringsbeslissing mee teniet doen via het Grondwettelijk Hof.

28 april 2015 - PERSBERICHT - De ACLVB keurde vandaag het initiatief goed om zich ook te wenden tot het Grondwettelijk Hof. Naast de discriminatie tussen loon en huur, meent de Liberale Vakbond ook dat de gelijkheid tussen de twee voornaamste stakeholders in een onderneming geschonden wordt.

Pamfletactie voor HBO5 verpleegkunde

Beroeps- en competentieprofiel verpleegkunde

17 april 2015 - Het nieuwe beroeps- en competentieprofiel heeft tot gevolg dat een titel verpleegkunde op het niveau van HBO5 niet langer zou worden erkend. Een titel verpleegkunde behalen op het niveau van HBO5 zou dus onmogelijk worden… De vakbonden hebben zich hiertegen altijd al verzet en starten met een pamfletactie.

Geen toeval: na wansmakelijke aanval op werklozen zijn nu vakbonden aan de beurt

16 april 2015 - Zuhal Demir (N-VA) schopt vandaag andermaal wild om zich heen. Na haar harteloze uitspraak over werklozen (‘'Als ze merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen”), is het vandaag de beurt aan de vakbonden. Hierbij vindt u een persbericht van de drie vakbonden.

VSOA dient geen algemene stakingsaanzegging in, maar…

13 april 2015 - Het VSOA herbevestigt zijn standpunt van 16 maart: “Geen algemene stakingsaanzegging in de openbare sector voor 22 april 2015”. Dit neemt evenwel de mogelijkheid niet weg dat er gerichte acties of stakingen kunnen ontstaan binnen welbepaalde sectoren.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS