De Liberale Vakbond vindt de tax shift niet rechtvaardig!

Grote vermogens glippen opnieuw door de mazen van het fiscaal net

23 juli 2015 - De ACLVB nam deze morgen akte van een akkoord over de begrotingsonderhandelingen en de taxshift. Hoewel nog niet alle details bekend zijn, is de ACVLB wederom ongerust over het bereikte onevenwicht in dit akkoord. Voor de ACLVB is deze taxshift – waarover reeds maanden werd gedebatteerd – een gemiste kans en slecht een flauw afkooksel geworden waar enkel de consumenten en niet de grote vermogens geviseerd worden.

Uitgestelde bezoldiging en recht op werkloosheidsuitkering

Einde tijdelijke aanstelling bepaalde duur op 30 juni

10 juli 2015 – Een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur eindigt altijd op 30 juni 2015. Men ontvangt dan een formulier C4-Onderwijs (Afdankingsbewijs).

Principeakkoord aanvullend pensioenplan UGent

contractueel Administratief en Technisch Personeel (ATP) universiteit Gent

5 juli 2015 - Eind maart berichtten de media over de aanvullende pensioenen van de contractuele medewerkers aan de Universiteit Gent. Het universiteitsbestuur nam het engagement om - na onderhandelingen met de vakorganisaties – voor de zomer een beslissing in dit dossier te nemen.

VSOA neemt op 23 juni deel aan de internationale dag voor de openbare diensten

Vrouwen en mannen ten dienste van allen

20 juni 2015 - 23 juni is de door de Verenigde Naties gekozen datum om het belang van de openbare diensten in onze samenleving in herinnering te brengen.

Comité A pensioenhervorming: het VSOA gaat NIET akkoord

19 juni 2015 - Op het Comité A van 5 juni 2015 passeerde alweer een voorontwerp van wet (1) de revue om de pensioenen te wijzigen. De gewone pensioenleeftijd gaat van 65 jaar vandaag, naar 66 in 2025 tot maar liefst 67 jaar in 2030.

LOP & DIVERSITEIT

Nieuwsbrief juni 2015

17 juni 2015 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van juni 2015 staat online.

Uitgestelde bezoldiging bij vaste benoeming op 1 juli

17 juni 2015 - Tijdelijke personeelsleden wiens opdracht eindigt op 30 juni maken aanspraak op een uitgestelde bezoldiging tijdens juli en augustus (zomervakantie). Wie echter door de nieuwe benoemingsdatum op 1 juli 2015 vast wordt benoemd, zal als vast benoemde tijdens de maanden juli en augustus worden betaald; weliswaar op die voorwaarde dat de verwerking van die vaste benoeming nog in juli 2015 kon gebeuren.

Regering hypothekeert pensioenoverleg

15 juni 2015 - Vandaag hebben meer dan 6 000 actieve en gepensioneerde werknemers actie gevoerd bij de Rijksdienst voor Pensioenen, gevestigd in de Brusselse Zuidertoren. Deze bijeenkomst werd door het ABVV, het ACV en de ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront georganiseerd om de vakbondseisen over pensioenen kracht bij te zetten en om te protesteren tegen de aangekondigde maatregelen en de maatregelen die de regering nog vóór de oprichting van het Nationaal Pensioencomité genomen heeft.

Op de bres voor onze pensioenen

9 juni 2015 - Op 15 juni 2015 vindt de actie “Op de bres voor onze pensioenen” van het vakbondsfront ACLVB-ABVV-ACV plaats in Brussel. De actie focust onder meer op het behoud van de pensioenrechten binnen de openbare diensten.

Voorafnames en ondoordachte, polariserende uitspraken zullen loopbaandebat torpederen

4 juni 2015 – PERSBERICHT - Eind mei vond Lieven Boeve het nodig om zijn ballonnetje inzake de prestatienoemers nog eens op te laten… Het VSOA Onderwijs heeft toen duidelijk gereageerd in de Vlaamse pers. In De Morgen van 3 juni 2015 lanceert Boeve zijn volgende propositie: “Meer flexibiliteit in het onderwijs”. Naar aanleiding hiervan verspreidde het VSOA Onderwijs een persbericht.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS