Berg werk voor Groep van Tien

Sociaal overleg

19 januari 2015 – BELGA - De toponderhandelaars van vakbonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, kwamen maandagochtend, 19 januari, opnieuw bijeen. Ze proberen tegen eind deze maand een akkoord te vinden over een verhoging van de lonen en de uitkeringen. Het overleg maandagochtend om 09.00 uur op de hoofdzetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) was de aftrap van twee weken van vergaderen.

Toekenning en uitbetaling vakbondspremie voor sommige personeelsleden van het onderwijs

Vakbondspremie referentiejaar 2014

10 januari 2015 - Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie.

Hogere eindejaarstoelage voor het onderwijspersoneel

Eindejaarstoelage

17 december 2014 - De eindejaarstoelage, die dit jaar wordt gestort op 22 december, stijgt met 232,86 euro door de akkoorden van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2012-2014. Als gevolg van het Raamakkoord van 23 november 2012, tussen de Vlaamse regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront, ontvangen vast benoemde personeelsleden een compensatie voor de vermindering van het vakantiegeld van 2014.

VSOA dient geen algemene intersectorale stakingsaanzegging in !

17 december 2014 - Het Directiecomité van het VSOA, beslissingsorgaan dat alle sectoren van het Openbaar ambt vertegenwoordigt, besliste op 17 december 2014 om geen algemene intersectorale stakingsaanzegging in te dienen op dit ogenblik.

BEDANKT voor uw solidariteit

17 december 2014 - In naam van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt dankt voorzitter François Fernandez-Corrales alle deelnemers aan de verschillende acties voor een eerlijk beleid dat lasten correct verdeelt.

Een geslaagde mobilisatie, de bal ligt nu in het kamp van de regering !

17 december 2014 - Het Nationaal Comité van de ACLVB evalueerde vandaag de provinciale acties en de nationale stakingsdag van 15 december. De Liberale Vakbond heeft nog nooit zoveel geïnformeerd als nu naar aanleiding van de voorbije syndicale acties, wat zich goed deed voelen bij de opvolging van de stakingen.

Actiegroep Staken Voor Verbetering

Petitie

14 december 2014 - Leerkrachten uit het secundair onderwijs van het Heilig Hartinstituut in Heverlee hebben hun licht laten schijnen op de "wilde" plannen van de federale (en Vlaamse) regering. Zij hebben daarover een visietekst en bijbehorende petitie opgesteld.

Onderwijsvakbonden en onderwijskoepels schrijven brief naar minister Crevits

12 december 2014 – De Onderwijsvakbonden: VSOA Onderwijs, ACOD Onderwijs, COC en COV schreven samen met de onderwijskoepels een brief naar minister van Onderwijs Crevits. Doel van de brief: het uiten van grote én gedeelde bezorgdheden omtrent de maatregelen van de Vlaamse en federale regering.

Pensioenhervorming: TBS voorafgaand aan het rustpensioen

4 december 2014 – Naar aanleiding van de pensioenhervorming krijgen we momenteel heel wat vragen van onderwijspersoneelsleden die het voornemen hadden om per 1 januari 2015 uit te stappen via het stelsel terbeschikkingstelling persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen.

VSOA Onderwijs en VSOA Spoor voeren samen actie

30 november 2014 - Op zondagavond 30 november voerden het VSOA Onderwijs en het VSOA Spoor samen actie aan het station Gent St.-Pieters. Dit in aanloop naar de provinciale actiedag van 1 december.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS