Woord van de algemene voorzitter

Meer verhaal, minder kabaal!

29 december 2015 - In naam van het VSOA wens ik alle mannen en vrouwen te bedanken die in pijnlijke ogenblikken niet op hun uren hebben gekeken om onze democratische samenleving te beschermen en te verdedigen.

Een voorspoedig 2016

23 december 2015 – Het VSOA-team wenst u een voorspoedig 2016 toe. Tijdens de kerstvakantie zullen onze kantoren gesloten zijn van 24 december 2015 tot en met 3 januari 2016. Vanaf 4 januari 2016 staan wij weer tot uw dienst.

Onderwijsvakbonden sturen brief aan parlementsleden

Betalingsherinnering openstaande factuur hoger onderwijs

14 december 2015 – De onderwijsvakbonden bezorgden een paar maanden geleden aan minister van Onderwijs Crevits een factuur. Daarmee konden de door de Vlaamse regering gemaakte kosten voor het nakomen van de aangegane verbintenissen in het verdrag van Lissabon worden vereffend. Gezien de factuur nog openstaand is, werd vandaag een herinneringsbrief verstuurd.

 

Deze Vlaamse regering vertoont kenmerken van alternerend hermafroditisme…

Werkbaar werk of niet?

11 december 2015 - De Vlaamse regering heeft de intentie om de gewone loopbaanonderbreking te vervangen door een soort “zorgverlof”. In afwachting daarvan worden vanaf 2 september 2016 de aanmoedigingspremies en de uitkeringen voor de gewone loopbaanonderbreking alvast geschrapt. Het is volgens diezelfde Vlaamse regering “niet de taak  van de Vlaamse overheid om vrije tijd te subsidiëren”.

 

VSOA Onderwijs Nieuwsbrief

Editie december 2015

8 december 2015 – Vandaag werd de VSOA Onderwijs Nieuwsbrief editie december verstuurd. Het VSOA-team wenst u veel leesplezier.

 

ONDERSTEUNING GEZOCHT VOOR LESSEN NT2 AAN MENSEN IN EEN KWETSBARE POSITIE!

3 december 2015 - Vier organisaties of werkingen uit het Antwerpse zijn op zoek naar vrijwilligers in het kader van lessen Nederlands voor mensen in een kwetsbare positie.

Eindejaarstoelage 2015

1 december 2015 – Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald, krijgen op 18 december 2015 hun eindejaarstoelage op de rekening gestort. Net als in 2014 zal men ook bovenop de eindejaarstoelage 2015 een compensatie krijgen voor het ingehouden vakantiegeld van 2015. Ook het salaris voor de maand december wordt op de laatste werkdag van die maand gestort.

 

Kantoren vandaag uitzonderlijk gesloten

23 november 2015 -  Ons kantoor is vandaag uitzonderlijk gesloten. U kan zich telefonisch rechtstreeks tot de secretaris van uw afdeling wenden of mailen naar serviceline@vsoa-onderwijs.be

 

Hulde aan de slachtoffers in Parijs

14 november 2015 - De terreuraanslag op de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo staat nog in ons geheugen gegrift en opnieuw hebben barbaarse terreuracties Parijs in rouw ondergedompeld.

Pierre & Vacances

Aan ALLES is gedacht, vooral aan U

10 november 2015 - Geniet van de voordeligste prijzen bij Pierre & Vacances voor uw wintervakanties. Tot 20% bijkomende korting bij reservering tot 15 november 2015.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS