Het Nationaal Bureau van de ACLVB herbevestigt de positie ten aanzien van ontwerpakkoord

10 februari 2015 - Op 30 januari laatsleden had het nationaal comité zich reeds gunstig uitgesproken over het ontwerpakkoord, onderhandeld in de groep van 10. Immers, de bekomen vooruitgang in verband met de loonmarge, welvaartsvastheid, verlengingen van CAO's, de SWT's en tijdskrediet gaf hiertoe de doorslag.

Oudere leerkrachten gaan er mentaal onderdoor

2 februari 2015 - (BELGA) - Burn-out, stress en depressie zijn met een straatlengte voorsprong de belangrijkste redenen voor de afwezigheid van leerkrachten. Vooral oudere leerkrachten worden getroffen door mentale problemen.

VSOA is niet akkoord met de afschaffing van de diplomabonificatie !

Onderhandelingen over de pensioenen

30 januari 2015 - Het regeerakkoord voorziet in overleg met de sociale partners van de publieke sector over een aantal aspecten van het ambtenarenpensioen. Een onderdeel gaat over de geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie tussen 2016 en 2030 wat betreft de toegang tot het (vervroegd) pensioen.

Nationaal comité van de ACLVB geeft nationaal voorzitter Jan Vercamst mandaat voor verdere onderhandelingen

30 januari 2015 - Deze middag bogen de afgevaardigden van het nationaal comité zich over de voorstellen die tot stand gekomen zijn binnen de groep van 10. De voorstellen op het gebied van SWT, tijdskrediet en verlengingen, welvaartsvastheid en de loonmarge werden voorgelegd.

Voordelengids 2015

30 januari 2015 - Elk jaar brengt het VSOA een bijzondere editie uit van haar uitgave “Argument”. U vindt in deze brochure een overzicht van onze voordelen. Bekijk ze aandachtig en maak uw keuze.

Vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid

Argument editie februari 2015

30 januari 2015 - Argument editie februari 2015 werd verstuurd naar onze leden.

Vakbonden openbare sector boos over uitblijven regeringsteksten

26 januari 2015 – BELGA - De federale regering respecteert de sociale dialoog in de openbare sector niet. Tot die conclusie komen de christelijke, socialistische en liberale vakbond maandag in een gemeenschappelijke persmededeling.

Vakbonden pleiten voor een ernstige sociale dialoog

22 januari 2015 - Voorafgaand aan de toespraken van de vakbondsverantwoordelijken, ontving Minister Daniel BACQUELAINE op 21 januari 2015 een delegatie van de drie syndicale organisaties.

Dertien procent meer leerkrachten met vervroegde uittreding

TBS voorafgaand aan het rustpensioen

22 januari 2015 – BELGA - Het aantal leerkrachten dat vorig jaar een 'TBS' voorafgaand aan het pensioen heeft laten ingaan, lag dertien procent hoger dan een jaar eerder. De oorzaak ligt wellicht bij onzekerheid over de nakende pensioenhervorming.

Vakbonden Openbare Sector vragen ernstig sociaal overleg

20 januari 2015 - Op woensdag 21 januari 2015 verzamelen de militanten van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare sector om 11 u aan het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. Daarmee willen we onze eis om ernstig sociaal overleg over de situatie van de openbare sector in het licht van de recente regeerakkoorden hard maken.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS