LINKS

Hieronder vindt u nuttige links gerangschikt per item.

Specifieke links voor de leerkracht

Bekwaamheidsbewijzen

  • Bekwaamheidsbewijzen (gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, godsdienstvakken, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs)

Wedde-info

Werken in het onderwijs

Wetgeving

  • Edulex (Decreten, besluiten en omzendbrieven)
  • Thema’s A-Z (webpagina's, omzendbrieven, formulieren)

Onderwijsgerelateerde links

Adviesorganen

  • VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)
  • VLOHRA (Vlaamse Hogescholenraad)
  • VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad)

Centra voor Leerlingenbegeleiding

Departement onderwijs

Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen

Koepels van inrichtende machten

Leerlingen- en studentenorganisaties en participatie

Ouderverenigingen

Overheid

Overheidsinstellingen voor arbeid

Universitaire Associaties

Vakbonden

Delen: