Het VSOA Onderwijs vertolkt uw stem!

Het VSOA Onderwijs vertegenwoordigt alle personeelsleden – zowel statutaire als contractuele - die tewerkgesteld zijn in:


en doet dit in alle onderhandelings- en overlegcomités op:

Met de Vlaamse Regering onderhandelt het VSOA Onderwijs over de onderwijsregelgeving en dat resulteert in onderwijsdecreten en –besluiten. Die zijn van toepassing op al het onderwijspersoneel; ongeacht in welke categorie, op welk niveau of in welk net zij tewerkgesteld zijn.

Overleg tussen de beleidsmakers en de personeelsvertegenwoordigers is een noodzaak, omdat het VSOA Onderwijs van mening is, dat elke verandering of vernieuwing moet gedragen worden door het ganse onderwijsveld.  Is dat draagvlak er niet, dan is er ook weinig of geen kans op slagen.

Daarnaast wordt er op centraal niveau ook onderhandeld met het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en verder met de inrichtende machten van het Officieel Gesubsidieerd en het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs en met de bestuursorganen van hogescholen en universiteiten.

Verder zijn we vertegenwoordigd in:


en kunt u op ons een beroep doen:

Het VSOA Onderwijs participeert
te allen tijde en overal
aan het onderwijsgebeuren…

 

 

Delen: