Het VSOA Onderwijs is er voor U!

Met alle vragen, in de brede zin van het woord, voor advies en bijstand kunnen onze leden terecht bij de bevoegde provinciaal secretaris van de afdeling waartoe hun school of centrum behoort. Onze secretarissen zijn rechtstreeks te bereiken; telefonisch of via e-mail.

Klik hier voor de gegevens van de secretarissen.
 

 

 

Verder doen de secretarissen zoveel mogelijk aan veldwerk... Het bijwonen van het lokaal syndicaal overleg en de lokale syndicale onderhandelingen is en blijft uitermate belangrijk. Het maakt het niet alleen mogelijk om een relatie van wederzijds respect met de directies op te bouwen; het betekent bovendien een extra steun voor de schoolafgevaardigden en de afgevaardigden van de plaatselijke comités.

Daarenboven is het tevens een blijk van waardering voor het werk, dat de afgevaardigden dagelijks in hun instelling leveren, want kennis van de lokale toestand is een onmiskenbare troef bij het zoeken naar oplossingen voor plaatselijke problemen.

Zoals een bekend Vlaams autobusbouwer ooit zei: “Vooruit is de weg”. Voor het VSOA Onderwijs is er geen weg terug: in de toekomst willen we nog dichter bij onze leden staan en onze dienstverlening verder optimaliseren!

Het VSOA Onderwijs verleent zijn diensten aan alle onderwijspersoneelsleden uit om het even welk onderwijsnet, uit om het even welke categorie én op elk niveau. Het gaat hierbij concreet over actieve - zowel statutairen als contractuelen - als gepensioneerde personeelsleden uit:

 

 

Ook werkzoekenden, schoolverlaters en studenten uit de lerarenopleiding kunnen op onze diensten een beroep doen.

Delen: