Doelstellingen van een liberale onderwijsvakbond

Een onderwijsvakbond bevindt zich in een aanhoudend proces van ontwikkeling en evolutie. Een syndicale organisatie heeft dan ook de plicht de maatschappelijke ontwikkeling op de voet te volgen. De vrije markt zorgt voor een globalisering van onze maatschappij. Onderwijs en vorming moeten ervoor zorgen, dat de kloof tussen arm en rijk wordt gedicht en dat de concurrentie en de ongelijke ontwikkeling van de economieën een halt wordt toegeroepen.

Als representatieve vakorganisatie heeft het VSOA Onderwijs als basisdoelstelling het personeel, tewerkgesteld in het onderwijs, bij te staan, te adviseren en te verdedigen. Ons engagement steunt op het eigenbelang van de groep als zodanig, maar vindt ook een ethische verantwoording  in een liberaal-humanistische benadering waarbij de individuele vrijheid onlosmakelijk verbonden is met de plicht tot individuele en collectieve verantwoordelijkheid die deze vrijheid inhoudt. Deze links-liberale maatschappijvisie kadert volledig in onze syndicale werking.

 

Deze maatschappijvisie is dan ook de drijfveer van onze strijd voor het sociaal-liberalisme waarin enkele belangrijke waarden primordiaal zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen: