Week van de Geletterdheid

Voor 1 op 7 is het moeilijk om de wereld te ontcijferen...

Help laaggeletterdheid de wereld uit.

Kies jouw actie via www.weekvandegeletterdheid.be

Delen: