VSOA Onderwijs zoekt LOP-gemandateerden

LOP & Diversiteit

Het LOP heeft naast een onderzoeks- en adviesopdracht, ook een bemiddelende en ondersteunende rol zoals bijvoorbeeld in de uitvoering van het inschrijvingsrecht. Er zijn LOP’s voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.

In elk LOP zetelen naast schooldirecties en directies van de CLB ook afgevaardigden van ouderverenigingen, vertegenwoordigers uit de  lokale socio-culturele en economische sector, de onthaalbureaus van het werkingsgebied en de verenigingen voor armen en het onderwijsopbouwwerk. Maar ook leerkrachten kunnen in het LOP vertegenwoordigd zijn. Er mag  meer bepaald één vertegenwoordiger per vakorganisatie aanwezig zijn en voor die vertegenwoordiger kan er ook een plaatsvervanger aangeduid worden.

Profiel van de LOP-gemandateerde

- Interesse hebben in de problematiek van gelijke onderwijskansen en kansarmoede;
- oog hebben voor diversiteit en omgaan met diversiteit verder willen ontwikkelen;
- zich willen verdiepen in de regelgeving met betrekking tot het gelijke kansendecreet om de diversiteit op school te bewerkstelligen.

Wat wordt van de gemandateerde verwacht?

Naast het bijwonen van de algemene vergadering van het LOP (ongeveer 2 keer per jaar), indien mogelijk ook deelnemen aan het dagelijks bestuur van het LOP en eventueel zich bij werkgroepen gelinkt aan het LOP aansluiten. De verslagen van de vergaderingen doorsturen naar de begeleider diversiteit van het VSOA Onderwijs.

Kan men zelf niet aanwezig zijn op de vergadering, de plaatsvervanger hiervan op de hoogte brengen of desgevallend de begeleider diversiteit  contacteren.

 

Wat mag de gemandateerde van de vakorganisatie verwachten?

- Begeleiden en ondersteunen van de gemandateerde;
- contacteren en doorgeven van relevante informatie omtrent deze thematiek via mail, website en Nieuwsbrief VSOA Onderwijs;
- periodieke vorming door specialisten over specifieke thema’s om de deskundigheid van de gemandateerden te verhogen;
- veel voorkomende knelpunten via de geijkte kanalen aan de overheid melden.

  

 Wil jij als gemandateerde voor het VSOA Onderwijs in het LOP zetelen? 
 
Neem dan contact op met de begeleider Diversiteit VSOA Onderwijs

Ilse De Pauw
0478/64 00 54

ilse.depauw@vsoa-onderwijs.be    

VSOA Onderwijs

Boudewijnlaan 20-21
1000 BRUSSEL

Delen: