VSOA Onderwijs bezorgd over effecten voor het personeel

Schaalvergroting volwassenenonderwijs

Het VSOA Onderwijs is uitermate bezorgd over de personeelseffecten die de schaalvergroting van het volwassenenonderwijs met zich mee zal brengen.

Vastleggen normen is puur nattevingerwerk!
Het VSOA Onderwijs betreurt uitermate hoe deze schaalvergroting tot stand is gekomen. De nieuwe norm van 700.000 LUC (lesuren cursist) voor dichtbevolkte gebieden komt voort uit de voormalige consortia. Voor de landelijke gebieden wordt dit 360.000 lesuren en 525.000 LUC wordt naar voren geschoven voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de faciliteitengemeenten en de Limburgse mijngemeenten. Deze laatste norm is de norm vanaf wanneer een rationalisering winsten genereert.             

Er zijn mogelijks ook meer regio’s die aanspraak kunnen maken op een voordeliger norm dan deze die nu zijn opgenomen. Of hier onderzoek naar is gevoerd, is ons tot op vandaag onduidelijk.

Het VSOA Onderwijs is uitermate bezorgd over personeelseffecten van deze rationalisering
Grotere gehelen houden in dat een personeelslid in een groter geografisch gebied kan ingezet worden. Dit impliceert een veel langere reistijd inzake woon- werkverkeer met nefaste gevolgen voor het privé- en gezinsleven. Dit druist o.i. ook volledig in tegen het voornemen van de overheid om het werk werkbaarder te maken. Minimaal vragen wij dan ook een regeling waar de mobiliteit van het personeelslid beperkt is tot de 60 kilometer die nu al geldt voor de Vlaamse Reaffectatiecommissie (regelgeving RVA). Tot op dit ogenblik vinden wij hiervan niets terug in de voorliggende teksten; noch bereikte ons hierover een formeel engagement van de overheid. Wij betreuren dit dan ook ten zeerste.

Het VSOA Onderwijs is dan ook uitermate bezorgd over de personeelseffecten die deze schaalvergroting – lees rationalisering - met zich mee zal brengen. Wij vragen dan ook een regeling omtrent de inzetbaarheid van het personeel.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs            

Delen: