VSOA Onderwijs betreurt warrige communicatie naar onderwijspersoneel

PERSBERICHT CORONAPANDEMIE

De overheid  heeft na overleg en in samenspraak met deskundigen en experten de beslissing genomen die zij heeft menen te moeten nemen: de lessen in het onderwijs zullen tot aan de paasvakantie worden geschorst.  Het VSOA Onderwijs respecteert die maatregel, maar of die  voldoende is, zal de komende weken of zelfs dagen moeten blijken.

Het VSOA Onderwijs zal het onderwijspersoneel informeren, adviseren en met raad én daad bijstaan

Het VSOA Onderwijs heeft dan ook niet de intentie om zich in de plaats van de overheid te stellen. Wij onthouden ons dan ook om richtlijnen aan de ouders te geven. Wat wij wel zullen doen is het onderwijspersoneel verder informeren, adviseren en indien nodig met raad en daad bijstaan bij de  uitvoering van de richtlijnen die voor hen zijn bedoeld.

Schorsing lessen dient om té grote concentraties leerlingen te vermijden

Dat er in opvang moet worden voorzien voor de kinderen van ouders tewerkgesteld in de zorg- medische- en veiligheidssector is dan ook aanvaardbaar. Dit geldt evenzeer voor die ouders die niet anders kunnen dan een beroep te doen op grootouders om in die opvang te voorzien.
Het VSOA Onderwijs sluit zich dan ook aan bij het standpunt van de SERV die eerder vandaag in een persbericht lieten optekenen dat wanneer ouders écht geen oppas vinden voor hun kinderen, ze moeten durven gebruikmaken van de opvangmogelijkheden in de scholen.

Het VSOA Onderwijs betreurt echter wel, dat het kabinet van minister van Onderwijs Weyts en ook het Departement Onderwijs het initieel opzet van opvang meer uitgebreid zien en in de verspreide richtlijnen vragen, dat de scholen opvang moeten voorzien voor àlle leerlingen… Het motief hiervoor is te zoeken in het “compromis belge”, want minister Weyts en ook minister-president Jambon waren gekant tegen de maatregel om de lessen te schorsen.
Het VSOA Onderwijs wijst er dan ook op, dat met een uitbreiding van de opvang – opvang dus voor àlle leerlingen – men het doel van de maatregel om de lessen te schorsen – het vermijden van een te grote concentratie leerlingen – aldus zelf dreigt te ondermijnen.

Wat wij echter nog meer betreuren is de manier waarop het Departement Onderwijs de afspraken omtrent de richtlijnen -  vrijdag laatstleden tussen de sociale onderwijspartners en de overheid gemaakt - heeft vertaald of menen te moeten vertalen naar de schoolbesturen en het onderwijspersoneel. Het was aanvankelijk onduidelijkheid troef; in die mate dat er achteraf een verduidelijking diende te worden nagestuurd. Ook in die verduidelijking zijn sommige van die richtlijnen nog altijd voor interpretatie vatbaar wat mogelijk voor misvattingen kan zorgen morgen in het werkveld.

Verplicht overleg  in het bevoegde lokaal onderhandelingscomité met aandacht voor pragmatiek én gezond verstand

Het VSOA Onderwijs wil er dan ook op wijzen, dat er overal overleg dient te gebeuren in het bevoegde lokaal onderhandelingscomité omtrent de aanwezigheid van het personeel en de wijze waarop zij hun taak moeten uitoefenen en dit op basis van een risicoanalyse.  Die moet uitwijzen of de veiligheid van iedereen maximaal gewaarborgd is en blijft. Wij roepen dan ook op dat de schoolbesturen in samenspraak met de personeelsvertegenwoordigers de pragmatiek en het gezond verstand daarbij laten primeren.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

 

Delen: