Voorbereiding volgend schooljaar: scenarioplan klaar voor 1 september

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

Na onderling overleg tussen de experten van de werkgroep GEES, de onderwijspartners en de ministers van Onderwijs van de gemeenschappen heeft het departement Onderwijs & Vorming een scenarioplan opgesteld met het oog op de organisatie van het volgend schooljaar. Het is van toepassing op de scholen, centra en instellingen van alle onderwijsniveaus.

Het plan is gebaseerd op verschillende scenario’s die worden omschreven via kleurcodes (groen, geel, oranje, rood) en dit al naargelang de dreigingshoogte van het pandemieniveau. Aan ieder scenario zijn specifieke maatregelen verbonden.

Afhankelijk van de evolutie van de besmettingscurve tijdens de zomer zal het schooljaar 2020-2021 van start gaan op pandemieniveau geel.

Het scenarioplan zal nu worden vertaald in een draaiboek per pandemieniveau. Aan de hand van de desbetreffende draaiboeken kunnen dan de verschillende scenario’s worden voorbereid met het oog op de organisatie.

Voor het VSOA-onderwijs blijft de veiligheid van het onderwijspersoneel prioritair. Wij willen dan ook benadrukken, dat het principe van kracht blijft dat er, behalve in het geval van pandemieniveau groen, vooraf altijd een grondige veiligheidsanalyse dient te gebeuren. Op basis van de lokale risicoanalyse kan dan worden bepaald onder welke voorwaarden er dan volledig of gedeeltelijk kan worden geopend.

Klik hier voor het plan  in overzichtelijke tabelvorm. 

Op de nieuwspagina https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws  vindt u chronologisch alle updates én de laatste stand van zaken.

 

 

Delen: