Vlaamse Regering dient nieuwe kaakslag toe aan onderwijzend personeel

Waardering voor het onderwijzend personeel!

“Een begroting in evenwicht”, was ontegensprekelijk de headliner die overvloedig in de verf werd gezet in de septemberverklaring van minister-president Peeters. Met het vermelden van concrete bedragen; zeker voor wat de nakende besparingen bij de Vlaamse overheid betreft, was hij eerder zuinig… Met ontzetting aanhoorden wij volgende passage uit de verklaring:

Aan onze ambtenaren en personeelsleden vragen we inspanningen om dit begrotingsresultaat te kunnen bereiken. We hebben een menu van mogelijke generieke maatregelen samengesteld om de personeelskosten te drukken met 1 procent en willen daarover met de vakorganisaties onderhandelen. Het doel is de Vlaamse overheid nog slagkrachtiger te maken.
Dit is een geheel van beslissingen waar we niet licht overheen zijn gegaan. Maar het zijn wel beslissingen die we moesten nemen. Want dit biedt zekerheid aan de Vlaming. Dit zorgt ervoor dat we geen nieuwe belastingen moeten invoeren, dat de economische groei niet gefnuikt wordt. We blijven hiermee uit de greep van de kapitaalmarkten. De echte economische problemen in Europa zijn immers ontstaan door de opbouw van de schuldgraad, niet door het uitstellen van enkele maatregelen.”


Uit bovenstaande passage - de zoveelste kaakslag voor het onderwijzend personeel in de rij overigens - blijkt overduidelijk, dat de Vlaamse Regering van plan is om de lonen van de Vlaamse ambtenaren en dus ook van het onderwijzend personeel als pasmunt te laten dienen om een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen. Dit is voor de onderwijsvakbonden totaal onaanvaardbaar des te meer het naderhand overduidelijk is, dat onze lonen niet de oorzaak zijn van de economische crisis! Met deze demarche toont de Vlaamse Regering alweer een duidelijk gebrek aan waardering voor het onderwijzend personeel en dat nemen wij niet langer!

Op 27 september, tijdens de jaarlijkse startdag van de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) die in de namiddag plaatsvindt in het Vlaams Parlement, staat er omstreeks 16 uur een toespraak van minister van Onderwijs Smet gepland. Bij de aanvang van de toespraak zullen de vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden de startdag verlaten als signaal naar de Vlaamse Regering toe.

De Septemberverklaring van de Vlaamse Regering en de persmededeling die vandaag in naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront werd verstuurd, kan u hieronder downloaden.

 Klik hier om de persmededeling te downloaden.
 Klik hier om de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering te downloaden.

Dirk De Vos
Voorzitter

Marnix Heyndrickx
Secretaris-CoördinatorDelen: