Verkiezingen: ophef over schooldebatten

"Storm in een glas water", aldus Pascal Smet

Verkiezingen14 - Scholen kunnen debatten voor leerlingen blijven organiseren

Scholen kunnen weldegelijk politieke debattten voor leerlingen blijven organiseren tijdens de lesuren. Dat zegt minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). Een advies van een onafhankelijke commissie zorgde afgelopen weekend voor verwarring hierover. Smet stuurt nu een verduidelijking naar alle scholen.

De Commissie Zorgvuldig Bestuur - zo heet die commissie - oordeelde in een individuele zaak dat de organisatie van politieke debatten in scholen niet toelaatbaar is omwille van de sperperiode.

"Het is nooit de bedoeling geweest, noch van de decreetgever noch van de Vlaamse regering, die tevens fungeert als beroepsinstantie ten opzichte van de Commissie Zorgvuldig Bestuur, om politieke debatten die kaderen in het behalen van de eindtermen, te verbieden", zegt minister Smet in een communicatie die dinsdag nog naar alle scholen gaat. (Bron: Belga)

Klik hier voor de omzendbrief Zorgvuldig bestuur in het basisonderwijs
Klik hier voor de omzendbrief Zorgvuldig bestuur in het secundair onderwijs 

Verkiezingen14 - "Storm in een glas water", aldus Pascal Smet over ophef over schooldebatten

20 april 2014 – BELGA - Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) noemt de ophef over het verbod op politieke debatten in scholen, "een storm in een glas water". Net als Vlaams minister-president Kris Peeters stelt Smet zaterdag dat "noch de minister, noch de Vlaamse regering, noch de administratie onderwijs" een verbod op politieke debatten heeft beslist. 
             
De onderwijsminister benadrukt dat het om een beslissing van de onafhankelijke commissie Zorgvuldig Bestuur in een individueel dossier gaat. Die commissie, die hoofdzakelijk klachten behandelt, besliste dat de sperperiode van toepassing is op politieke debatten georganiseerd door scholen.
      
Smet herinnert eraan dat de Vlaamse regering in 2011 de regelgeving op politieke activiteiten in scholen versoepelde. Die kunnen buiten de schooluren, zonder medewerking van de scholen en buiten de sperperiode van drie maanden. De politieke activiteiten zijn omschreven als "georganiseerd door politieke partijen of mandatarissen". "Het is duidelijk dat schooldebatten hier niet onder vallen", aldus de minister. 
     
 "De commissie heeft in deze individuele zaak plotseling het toepassingsgebied uitgebreid van een decreet", aldus nog Smet. "En daardoor een regeling die van toepassing is op politieke activiteiten georganiseerd door derden toegepast op eigen politieke lesactiviteiten georganiseerd door de school, wat niet de bedoeling van de decreetgever was." Smet stelt nog dat tot de laatste beslissing van de commissie er geen problemen waren met de organisatie van politieke debatten, behalve dan welke partijen konden of moesten uitgenodigd worden.

Dinsdag neemt de minister contact op met de voorzitter van de commissie, om de juiste argumentatie te kennen. Dan zal "blijken dat dit een storm in een glas water is en er nooit sprake geweest is van een verbod". (Bron: Belga)
 

Verkiezingen - Politieke debatten verboden op school

19 april 2014 - Belga - Het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid wil niet dat de scholen nog politieke debatten organiseren de komende weken. Debatten mogen niet binnen en buiten de schoolmuren, noch voor leerlingen of een ander publiek. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard zaterdag.
"Want dit kan worden begre­pen als een aange­legenheid voor het voeren van politie­ke propaganda op school", luidt het advies van het departement. De commissie die het advies uitvaardigende, kan scholen die toch een debat organiseren, sanctioneren. In het uiterste geval kunnen de werkingsmiddelen ingetrokken worden.
De baas van het katholieke onderwijs, Mieke Van Hecke, is niet te spreken over het verbod. "Zulke debatten zijn cruciaal voor de vorming van jonge­ren." Ook Raymonda Verdyck van het gemeenschapsonderwijs vindt de maatregel niet kunnen. "Veel van onze scholen nodigen politieke partijen uit om te komen spreken als deel van de burgerschapsvorming en het maatschappelijke, politieke bewustzijn dat we onze leerlingen willen bijbrengen."
     
Het is Vlaams fractieleidster Elisabeth Meuleman van Groen die de zaak ontdekte, toen een debat waaraan ze zou deelnemen geschrapt werd. Het verbod is voor haar absurd. "Debatten moet je aanmoedigen, niet tegenhouden."
     
Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a), is verbaasd over de uitspraak van de administratie. "Ik zal begin volgende week duidelijkheid verschaffen aan de scholen." Een oplossing zou kunnen zijn om debatten voor de leerlingen tijdens de schooluren wel toe te laten indien ze passen binnen de eindtermen, voor de rest zou een verbod blijven. (Bron: Belga)

 

 

 

Delen: