Veilig (terug) aan het werk. Bescherm jezelf en je collega’s

Het is in elk geval van groot belang dat de bevoegde overlegorganen voor bescherming en veiligheid duidelijke regels opstellen voor de hervatting van het werk.

Het VSOA benadrukt het belang van een sterk overleg. Dit is cruciaal om op een veilige manier (opnieuw) aan de slag te gaan. Het blijft evenwel de verantwoordelijkheid van de werkgever om het werk veilig te organiseren!

Voor meer informatie kan je altijd de provinciaal secretaris van uw afdeling contacteren.

Maatregelen blijven nodig om een verdere verspreiding of zelfs heropflakkering van het virus tegen te gaan. Blijf dan ook de algemene voorschriften toepassen! Je vindt ze op een rijtje in de VSOA-affiche.

Klik hier om de affiche te downloaden in PDF A4-formaat.
Klik hier om de affiche te downloaden in PDF A3-formaat.

 

Delen: