Vakbondsconcentratie in gemeenschappelijk front

Militantenconcentratie 11 maart 2015

 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront, ACLVB-ABVV-ACV,  

organiseert een vakbondsconcentratie op: 

woensdag 11 maart 2015te Brussel (Muntplein) van 11u tot 13u

 

Deze concentratie moet de regering ertoe aanzetten haar standpunten in verschillende dossiers te herzien:

 

1. Het uitwerken van een billijke fiscaliteit aan de hand van een tax shift 

2. Een herziening van de maatregelen inzake werkloosheid en beschikbaarheid en inzake de pensioenhervorming, zowel in de privésector als in de openbare sector en dit met het oog op een sterke, federale en sociale zekerheid. 

3. De vrijwaring van de koopkracht en het verlaten van de indexsprong 

4. Het waarborgen van kwaliteitsvolle openbare diensten via onderhandelingen voor het personeel van de openbare sectoren en het onderwijs.

 

Langs deze weg nodigen wij de collega’s uit die op woensdag 11 maart 2015 geen (les)opdracht hebben om aan deze manifestatie deel te nemen.

Hieronder kan je het pamflet van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront downloaden. U kan het omhoog hangen in de lerarenkamer na het ter visering te hebben voorgelegd aan de directie.

Klik hier om het pamflet te downloaden.

 

Delen: