Vakbonden vragen verhoging van koopkracht voor het onderwijspersoneel (bij onderhandelingen over nieuwe Vlaamse onderwijs-cao)

Start onderhandelingen nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019)

Onderwijsvakbonden aan onderhandelingstafel voor nieuwe Vlaamse onderwijs-cao

De vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden hebben op 4 juli 2017 aan minister van Onderwijs, Hilde Crevits, het eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao overhandigd. De minister heeft het eisencahier ondertussen bestudeerd en formuleerde een voorstel van kader waarbinnen de onderhandelingen kunnen gebeuren.  De onderwijsvakbonden zijn van mening dat het voorstel een basis kan vormen voor onderhandelingen en is dus bereid aan de tafel plaats te nemen.

Meer koopkracht voor het onderwijspersoneel!

Eén van de mantra’s van deze Vlaamse regering is de herwaardering van het lerarenberoep. Een herwaardering en een hoger maatschappelijk aanzien van het beroep kan pas gerealiseerd worden wanneer er ook een aantrekkelijke verloning is aan verbonden... En dat betekent dat de lonen in de onderwijssector dan ook gelijke tred moeten houden met die van de private sector.
Pas wanneer er een correcte en aantrekkelijke verloning tegenover het lerarenberoep staat, zal de eerste stap naar een broodnodige herwaardering en een hoger maatschappelijk aanzien ervan kunnen gezet worden. De onderwijsvakbonden hebben dan ook prioritair ingezet op een verhoogde koopkracht voor alle personeelsleden. De onderwijsvakbonden waarderen het dat de minister deze zorg onderschrijft.

De vorige lineaire loonsverhoging dateert inmiddels al van in 2003... Omdat de onderwijsvakbonden vinden dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven, werd er bij het opstellen van de respectievelijke eisencahiers prioritair ingezet op een verhoging van de koopkracht voor alle personeelsleden.

Minister Crevits zou een deel van de cao-middelen graag ook ingezet zien om aan startende leraren meer werkzekerheid te bieden. De gesprekken daarover lopen al langere tijd in het kader van het loopbaandebat. De onderwijsvakbonden zijn vragende partij voor maatregelen die startende leraren betere werkgaranties bieden. Daarvoor moeten echter ook bijkomende middelen gevonden worden. Dat is een verantwoordelijkheid van alle partners; dus ook van de minister en de werkgevers.

De onderwijsvakbonden willen de cao-gesprekken een eerlijke kans geven en zijn dan ook bereid de onderhandelingen aan te vatten Zonder ons vast te pinnen op een al te strikte timing, menen we wel dat er voldoende vaart moet gemaakt worden en dat er binnen een redelijke termijn resultaten moeten worden bereikt.

 

Marnix Heyndrickx

Voorzitter

VSOA Onderwijs

 

Raf De Weerdt

Algemeen secretaris

ACOD Onderwijs

 

Marianne Coopman

Algemeen secretaris COV

 

 

Koen Van Kerkhoven

Secretaris Generaal COC

 

 

Klik hier voor de persmededeling

Delen: