Vacature gemeente Bertem

De gemeente Bertem zoekt voor spoedige indiensttreding: 1 voltijds directeur basisonderwijs (M/V)  met aanleg van een wervingsreserve, geldig voor drie jaar.

 

 

 

 

 

Jouw functie

Als directeur van een gemeentelijke basisschool sta je in voor de algemene leiding van de school in al zijn aspecten. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor:

- het verstrekken van kwaliteitsvol pluralistisch onderwijs, met de realisatie van het pedagogische project van de school, de leerplannen en het schoolwerkplan

- het motiverend leiden en coachen van het schoolteam

- het efficiënt organiseren van het materiële, administratieve en financiële beheer van de school

- het uitbouwen van relaties met alle partners van de school.

Ons aanbod

  • Bruto voltijdse maandwedde: min. 3452 euro – max. 5210,86 euro;
  • Een voltijdse betrekking met het oog op een vaste benoeming (proefperiode van 2 volledige schooljaren);
  • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (fiets en openbaar vervoer).

Het schoolspecifiek profiel, de functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma kan je raadplegen op onze website: www.bertem.be/vacatures of aanvragen bij de personeelsdienst.

Interesse?

Dien je kandidatuur in uiterlijk op 9 maart 2017 via het sollicitatieformulier, op één van de volgende manieren:

  • door het elektronisch in te vullen (www.bertem.be/sollicitatieformulier) of

  • door het per aangetekende brief of het door afgifte tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem.

Voeg bij je kandidatuur ook een uittreksel uit het strafregister model 596.2 (niet ouder dan 3 maanden) en een attest waaruit blijkt dat je een dienstanciënniteit hebt verworven van minstens 10 jaar als lid van het personeel van het kleuter-, lager of basisonderwijs.

Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij Sonja Timmermans, tel. 016 49 99 91, personeel@bertem.be.

Delen: