Uitstel inwerkingtreding van de wet rond de regularisatie van studiejaren

Mededeling van de Federale Pensioendienst

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft een belangenconflict ingeroepen met het Federale Parlement inzake het wetsontwerp rond het afkopen van de studiejaren. De bespreking van dit ontwerp is opgeschort voor minimum 120 dagen.

De verschillende partijen moeten tijdens deze termijn overeenstemming vinden over het wetsontwerp. De huidige wetgeving blijft dus van kracht tot de nieuwe wetgeving gepubliceerd is. Bijgevolg is het momenteel niet mogelijk om studiejaren te regulariseren.

De Federale Pensioendienst was van plan op 1 juni 2017 de website www.koopuwstudiejaren.be (in het Frans www.rachetezvosetudes.be ) te lanceren met informatie daarover. Ook dat wordt noodgedwongen uitgesteld. Raadpleeg niettemin deze website regelmatig: daarop zal de Federale Pensioendienst meer informatie publiceren zodra die beschikbaar is! Ook heeft de Federale Pensioendienst zijn informatiesessies gestaakt om dezelfde reden.

Nieuwe informatiesessies worden gehouden zodra concrete informatie beschikbaar is, wellicht ten vroegste in september, afhankelijk van de vorderingen van de onderhandelingen.

Consulteer daarom ook de website van de Federale Pensioendienst http://pdos-sdpsp.fgov.be/nl/news/index.htm in het Frans: http://pdos-sdpsp.fgov.be/fr/news/index.htm - deze infosessies zijn voor iedereen gratis toegankelijk, op voorwaarde van tijdige inschrijving.

Delen: