Trop is té veel!

Vakbondsactie in Chaudfontaine

VSOA blijft zich verzetten tegen vooropgestelde maatregelen federale regering!

Binnenkort ligt de hervorming van de tantièmes (de pensioennoemer) en het dossier van de zware beroepen op tafel. Maar ook het wetsontwerp van de federale regering, inzake het schrappen van de gratis diplomabonificatie met betrekking tot de berekening van het pensioenbedrag (Lees ook: “Overheid wil opnieuw besparen op rug overheidspersoneel” en “Bacquelaines “voordelige regeling”: niet meer dan een “misleidende en goedkope” trigger!”, zal binnen afzienbare tijd in het federaal parlement worden gestemd…

Het VSOA blijft zich verzetten tegen de vooropgestelde maatregelen van de federale regering en nam daarom deel aan de actie in gemeenschappelijk vakbondsfront op 25 januari 2017 voor het gemeentehuis van Chaudfontaine, stad van minister van Pensioenen Bacquelaine.

Aan de minister werden o.a. volgende eisen in herinnering gebracht:

► eerbied voor de werknemers van de openbare sector;
► behoud van de verworven rechten;

► noodzaak van gewaardeerd personeel om de taken van de openbare diensten te vervullen, want:

Trop is té veel!

►  een steeds langere loopbaan;
►  almaar later met pensioen;
►  afbouw diplomabonificatie voor onze pensioendatum;
►  einde gratis diplomabonificatie voor ons pensioenbedrag;
►  dreigend verlies van ons tantième.


 

 

 

 

 

Met het opstarten en het voeren van het loopbaandebat gaf en geeft de Vlaamse regering duidelijk te kennen, dat zij het lerarenberoep wil (her)waarderen... Het loopbaandebat zou dan ook moeten resulteren in een pact, dat een aantrekkelijke lerarenloopbaan – inclusief onderwijspensioen - garandeert voor élk onderwijspersoneelslid!

Daartegenover blijft de federale regering aanslag na aanslag plegen op de onderwijspensioenen en stelt zich daarmee diametraal op tegenover haar eigen partijgenoten uit de Vlaamse regering. Trop is té veel! Deze boodschap werd aan minister van Pensioenen Bacquelaine opnieuw overgemaakt.

Standpunt van het VSOA

In zijn nieuwjaarstoespraak herinnerde Algemeen Voorzitter van het VSOA François Fernandez-Corrales er nog eens aan, dat 2016 een woelig jaar was voor de overheidssector. De nieuwe aanvallen van de federale regering op de statuten van de ambtenaren en de pensioenen waren ongezien.

Harmonisering pensioenen

Zo werden onder het mom van een zogenaamde harmonisering de verworvenheden in de overheidspensioenen op de helling gezet. François Fernandez-Corrales zette daarbij nog eens duidelijk in de verf dat de overheidspensioenen niet te hoog zijn en dat ze ervoor zorgen dat onze voorgangers een behoorlijk leven hebben.

Nog volgens hem zijn het de pensioenen van de loontrekkenden die te laag zijn. VSOA gaat dan ook akkoord met een harmonisering van de overheidspensioenen en de privépensioenen, maar dan wel met een harmonisering die aan iedereen na een actieve loopbaan een goed leven geeft.

Onrechtvaardige afkoop van studiejaren

Voorzitter Fernandez-Corrales haalde in zijn toespraak ook hard uit naar de onderhandelingen over het afkopen van de studiejaren. “Wie middelen heeft om de bijdragen voor de studiejaren te betalen, kan het huidig pensioen behouden. Wie dat niet kan, is de sigaar. De regering voert dus een stelsel met twee snelheden in. Als een les in rechtvaardigheid, kan dit wel tellen”.

De Algemeen Voorzitter van het VSOA stelde ook nog eens, dat voor het VSOA het pensioendossier op sectoraal niveau moet worden behandeld.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Delen: