Trop is té veel!

Vakbondsactie in Chaudfontaine

2017 wordt onmiskenbaar hét jaar van de pensioenen…

Zo ligt de hervorming van de tantièmes (de pensioennoemer) en het dossier van de zware beroepen op tafel. Maar ook het wetsontwerp van de federale regering, inzake het schrappen van de gratis diplomabonificatie met betrekking tot de berekening van het pensioenbedrag (Lees ook: “Overheid wil opnieuw besparen op rug overheidspersoneel” en “Bacquelaines “voordelige regeling”: niet meer dan een “misleidende en goedkope” trigger!”, zal binnen afzienbare tijd in het federaal parlement worden gestemd…

Het VSOA is het niet eens met de vooropgestelde maatregelen van de federale regering! Daarom neemt het VSOA – en ook het VSOA Onderwijs – deel aan de actie in gemeenschappelijk vakbondsfront op 25 januari 2017 voor het gemeentehuis van Chaudfontaine, stad van minister van Pensioenen Bacquelaine.

 

 

Aan de minister zullen o.a. volgende eisen in herinnering worden gebracht:

► eerbied voor de werknemers van de openbare sector;
► behoud van de verworven rechten;
► noodzaak van gewaardeerd personeel om de taken van de openbare diensten te vervullen,
want:

Trop is té veel!

►  een steeds langere loopbaan;
►  almaar later met pensioen;
►  afbouw diplomabonificatie voor onze pensioendatum;
►  einde gratis diplomabonificatie voor ons pensioenbedrag;
►  dreigend verlies van ons tantième.

Klik hier om het pamflet te downloaden.
 

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Delen: