Toelatingsproef lerarenopleiding

VSOA Onderwijs is tegen toelatingsproef, maar voor structurele maatregelen

In het debat over het intellectueel niveau van de gemiddelde leerkracht en dit naar aanleiding van het dubbelinterview d.d. 5 april 2014 in De Tijd, stipuleert het VSOA Onderwijs dat het onder geen beding voorstander is van een bindende toelatingsproef voor studenten lerarenopleiding. Daarentegen is het VSOA Onderwijs wel gewonnen voor structurele maatregelen.

Bindende toelatingsproef is enkel remedie op korte termijn

Het VSOA Onderwijs staat voor de vrije keuze van studierichting en is bijgevolg tegen de toelatingsproeven. De opleiding voor leerkracht laten vooraf gaan door een bindende toelatingsproef zal het probleem an sich niet oplossen. In het beste geval wordt daarmee een preselectie doorgevoerd die het nu al nijpend lerarentekort enkel nog zal doen toenemen. Daarbij verwijzen we naar het gekende voorbeeld  inzake de geneeskunde, annex de tandheelkunde, dat vele vragen oproept; namelijk het tekort aan tandartsen. Bovendien is het een algemeen gegeven dat die  toelatingsproeven vaak irrelevante zaken meten en daarmee hun doel voorbijschieten.  Daarenboven zal je met een toelatingsproef het imagoprobleem van het lerarenberoep niet oplossen en willen wij er verder op wijzen dat in dit land het enkel Vlaanderen is die dit doet…

VSOA Onderwijs is wél voorstander van structurele maatregelen!

VSOA Onderwijs onderkent het probleem evenwel niet, maar pleit dan ook voor structurele maatregelen zoals het herbekijken van de lerarenopleiding, het lerarenberoep an sich weer aantrekkelijk(er) maken en een terugkeer naar dé kerntaak van het onderwijs nl. het lesgeven.

In het persbericht dat werd verstuurd en dat u hieronder kan downloaden, kan u de nadere toelichting lezen met betrekking tot de structurele maatregelen waarvoor het VSOA Onderwijs pleit.

Marnix Heyndrickx
Secretaris-coördinator

Klik hier om het persbericht te downloaden.

 

Delen: