Tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur in het GO!

Procedure kandidaatstelling

Hoe geldig kandideren voor een TABD?

Wie in aanmerking wil komen voor een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een wervingsambt tijdens het schooljaar 2020-2021, moet elektronisch kandideren via de website van het GO! (www.g-o.be/jobs) en dit vóór 15 juni 2020. Na deze datum worden alle kandidaturen beschouwd als spontane, laattijdige sollicitaties.

Klik hier voor de pagina Elektronisch kandideren tijdelijken.

Er is een handleiding opgesteld waarin u terugvindt welke gegevens en documenten u bij de hand moet hebben om te kandideren en hoe u te werk moet gaan om de gegevens in te voeren. Bovendien kunt u er documenten terugvinden die u bijkomende informatie geven over het kandideren.

Klik hier voor de handleiding.

Om in te loggen, moet men beschikken over een eID (elektronische identiteitskaart), een vreemdelingenkaart of een token. Heb je deze niet, neem dan contact op met de Helpdesk van het GO! tijdens de kantooruren op 02/790.97.77 of via helpdesk@g-o.be. Bij aanmeldproblemen kan je iedere werkdag terecht bij de Service Desk op 02/740.79.91 of raadpleeg eventueel volgende sites: 

- vragen over eID: https://eid.belgium.be/nl/ en https://sma-help.fedict.belgium.be/nl

- vragen over het token: https://sma-help.fedict.belgium.be/nl

Wie geen toegang heeft tot het internet, kan terecht in één van de instellingen van het GO! Daar kan men gebruik maken van een computer met internetaansluiting én kaartlezer.

Diende men reeds een aanvraag in voor het schooljaar 2019-2020, dan ontving men in de loop van april 2020 een mail waarin gevraagd werd om de kandidatuur elektronisch te hernieuwen voor het schooljaar 2020-2021.

Hoe lang is een kandidatuur geldig?

Een kandidatuur is slechts geldig voor één schooljaar op voorwaarde dat deze ingediend werd onder de vorm en binnen de vastgelegde termijn. Deze geldt dan voor alle instellingen van de scholengroep en binnen alle geselecteerde wervingsambten waarvoor de aanvraag werd gedaan.

Wie kan kandideren?

Zoals hiervoor al omschreven, kan iedereen die aan de algemene voorwaarden voldoet, zich kandidaat stellen. Ook laatstejaarsstudenten die hun diploma dit schooljaar behalen, kunnen kandideren. Bijkomend moeten ze dan uiterlijk op 15 oktober 2020 aan de scholengroep waar ze hebben gekandideerd laten weten, dat ze aan de aanstellingsvoorwaarden voldoen en ook een kopie bezorgen van hun diploma of voorlopig attest.

Vast benoemde personeelsleden die een ander wervingsambt ambiëren of die in een andere instelling aan de slag willen buiten hun ambt van benoeming, worden aangeraden om ook elektronisch te kandideren. Ook leerkrachten levensbeschouwelijke vakken dienen een elektronische aanvraag in voor een tijdelijke aanstelling.

 

Delen: