Syndicale premie referentiejaar 2016

REMINDER

De syndicale premie is een sociaal voordeel voor personeelsleden van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vakbond, zoals het VSOA. Daardoor krijg je iets meer dan de helft van je ledenbijdrage terugbetaald. Voorwaarde is wel, dat je gedurende een heel jaar (= referentiejaar) aangesloten bent en je voldoende bijdrage hebt betaald.

Hoe vroeger je het formulier indient, hoe sneller je de syndicale premie zal ontvangen op je bankrekening. 30 juni 2017 is de uiterste datum voor het indienen van het aanvraagformulier voor de syndicale premie. Formulier nog niet ingediend? Doe het vandaag nog!

Praktisch

Uiterlijk op 31 maart 2017 moet je van je werkgever (de Vlaamse Gemeenschap, de provincie of de gemeente) automatisch het formulier “aanvraag van de vakbondspremie voor het referentiejaar 2016” ontvangen hebben. Vul duidelijk leesbaar en in hoofdletters de vakken B en C van de aanvraag in (uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, IBAN rekeningnummer (op uw bankkaart de cijfers volgend op “BE”), dateer en onderteken met de vermelding "gelezen en goedgekeurd" en bezorg het formulier vóór 30 juni 2017 via de post aan:

VSOA Onderwijs - SYNDICALE PREMIE
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

Enkel originele formulieren, volledig ingevuld en ondertekend zijn geldig. Duplicaten, fotokopieën, gefaxte, gescande of gemailde documenten zijn NIET geldig!
Schoolafgevaardigden kunnen in hun instelling ook alle formulieren verzamelen en deze gezamenlijk opsturen naar bovenstaand adres.

Klik hier voor verdere informatie.

Delen: