Sturende hand van master basisonderwijs niet nodig!

Persmededeling

In de Raad Basisonderwijs van de Vlor werden de “10 krijtlijnen van het basisonderwijs” uitgetekend. Daarnaast werd, op vraag van minister Crevits, een strategisch actieplan voor het basisonderwijs uitgewerkt waarin verscheidene voorstellen worden gedaan om het basisonderwijs te optimaliseren.

Dat minister van Onderwijs Crevits aan de Vlor een vraag richtte voor bijkomend advies over één van die voorstellen i.c. “de inzetbaarheid, de doelstellingen en de organisatorische aspecten van de master basisonderwijs.”, deed ons de wenkbrauwen fronsen... Des te meer omdat zij tot op vandaag geen langetermijnplan heeft om het basisonderwijs te verbeteren.

Wij zijn er niet van overtuigd dat de master basisonderwijs daadwerkelijk een meerwaarde zou kunnen betekenen én de oplossing zal bieden voor de problemen waarmee het basisonderwijs te kampen heeft. In een gezamenlijke persmededeling wordt toelichting gegeven over het minderheidsstandpunt ten aanzien van de adviesvraag van de minister over de master basisonderwijs.

Klik hier voor de persmededeling.

Klik hier om het pamflet te downloaden.

Delen: