STOP HET PENSIOENGEKNOEI! Onze pensioenen zijn geen loterij !

Het VSOA-Onderwijs betoogde

Door het verhogen van de wettelijke pensioenleeftijd, de aanhoudende aanvallen op het ambtenarenstatuut, het afschaffen van de pensioenbonus en de diplomabonificatie en het invoeren van het pensioen op punten komt het overheidspensioen meer en meer op de helling!

Nochtans zijn betere pensioenen mogelijk!

Dit kan door:

► zonder een verlenging van de loopbaan,

► met een sterk wettelijk pensioen voor een waardige oude dag voor iedereen,

► met een hoger minimumpensioen zodat gepensioneerden niet in armoede belanden,

► de gewerkte periodes meer naar waarde te schatten door het inkomensplafond voor de pensioenberekening op te trekken,

​► het pensioen niet te laten afhangen van de grillen van de regering op het moment! Weg dus met het puntensysteem!

Onze pensioenen zijn betaalbaar als…

► er een einde komt aan de besparingen op de sociale zekerheid,

► de belastingfraude en de belastingontwijking worden aangepakt,

► er meer fiscale rechtvaardigheid komt,

► de werkgeversbijdragen worden opgetrokken,

► de fiscale cadeaus worden beperkt.

Onderwijssector al jarenlang in het vizier!

De laatste jaren heeft het onderwijspersoneel de ene kaakslag na de andere gekregen... In 2012 werd voor de overgrote meerderheid de vervroegde uitstapregeling (terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen) afgeschaft. Enkel een kleine minderheid kan nog aanspraak maken op een gereduceerde vorm ervan.

Vervolgens werd de pensioenleeftijd stelselmatig verhoogd en ging ook de diplomabonificatie op de schop.

Ook in het debat over de zware beroepen blijft men de pijlen richten op het onderwijspersoneel. Zo geven verscheidene politici uit de federale meerderheidspartijen – ook uit de Vlaamse regering - te kennen dat onderwijs geen zwaar beroep is! Wordt het onderwijsberoep als dusdanig niet erkend, dan zal er nog langer moeten worden gewerkt! Daarbovenop ook nog voor minder pensioen!

Immers het voornemen van deze federale regering om voortaan de volledige loopbaan als grondslag te nemen voor de berekening van het rustpensioen én het verhogen van het tantième 1/55ste naar 1/60ste zal tot gevolg hebben dat men een lager pensioen zal ontvangen.

Het “orgelpunt” – het puntensysteem – is de ultieme aanslag op het overheidspensioen! Het pensioen linken aan de economische en budgettaire situatie – lees de grillen van de regering - van het moment is aan de regering carte blanche geven om het onderwijspersoneel een waardig pensioen op een redelijke leeftijd te ontnemen.

Stop het pensioengeknoei! Onze pensioenen zijn geen loterij!

 

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Delen: