STOP het onrechtvaardig pensioenbeleid!

Nationale betoging 19 december 2017

Nationale betoging van dinsdag 19 december 2017 - Afspraak om 10 u 30 in Brussel

Al van bij het aantreden van deze regering verzet het VSOA zich uitdrukkelijk tegen de zeer onrechtvaardige beslissingen in het pensioenbeleid die ze neemt. Er werd daarbij voluit ingezet op en voorrang gegeven aan een correct overleg...

Klaarblijkelijk klinken onze argumenten niet duidelijk en luid genoeg...Er gebeurt immers niets meer in het pensioendossier en dit ondanks de concrete en redelijke voorstellen van de vakbonden inzake het beoordelen van beroepen op hun penibiliteit. Die concrete en redelijke voorstellen gaven geen aanleiding tot daadwerkelijk overleg met de werkgevers noch met de regering. Bovendien gaat de regering haar pensioen met punten doordrukken, zonder dat er daar ook maar enige consensus over is...

 

 

Het VSOA heeft daarom beslist om deel te nemen aan de nationale betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront (ACLVB, ACV en ABVV) van dinsdag 19 december 2017 in Brussel. Het VSOA-Onderwijs ondersteunt deze actie en roept op tot deelname. De pensioenkwestie raakt immers ook het onderwijspersoneel zeer hard!

Alle praktische info over de manifestatie vindt u hieronder.

1. Parcours, verzamelpunt en speeches

Het verzamelpunt voor de deelnemers van de ACLVB en het VSOA bevindt zich in de Koning Albert II laan. Afspraak om 10 u 30.

De podia zullen zich dicht bij het vertrekpunt bevinden. De speeches vinden plaats voor het vertrek van de betoging.

Het vertrek is voorzien omstreeks 11 u en de aankomst aan het Zuidstation zal vermoedelijk rond 12 u 30 zijn.

De betoging start vanaf de Koning Albert II laanen volgt het traject:

Koning Albert II laan -  Kruidtuinlaan - Pachecolaan - de Berlaimontlaan -  Loxumstraat -  Kantersteen - Keizerslaan - Cellebroersstraat - Bogaardenstraat - Maurice Lemonnierlaan -  Zuidstation

2. Openbaar vervoer

De eenvoudigste manier om naar de betoging te komen is met de trein (Noordstation). Normaal gezien is er geen speciaal treinbiljet voorzien. Het dichtstbijzijnde metro/tramstation vanaf het vertrekpunt van de betoging is Rogier.

3. Te vervullen formaliteiten bij staking

Het VSOA-Onderwijs heeft voor 19 december 2017 een stakingsaanzegging ingediend. Doel van deze stakingsaanzegging is om aan onze leden de mogelijkheid te bieden om aan de nationale betoging deel te nemen. In concreto gaat het dus louter over een betoging en niet over een algemene staking! Men heeft de mogelijkheid om te staken hetzij voor een halve dag, hetzij voor een volledige dag.

Heeft u op 19 december 2017 géén opdracht en u wil mee manifesteren dan moet u géén beroep doen op uw stakingsrecht. Heeft u daarentegen wél een opdracht en wil u participeren aan de betoging, dan wordt u geacht om te staken die dag, want anders bent u ongewettigd afwezig.

U wordt geacht om uw directie op de hoogte te brengen dat u staakt en dit uiterlijk op 18 december 2017. U deelt eveneens mee of u staakt voor een halve of voor een volledige dag afhankelijk van de omvang van je opdracht die dag.

Klik hier voor verdere informatie omtrent de te vervullen formaliteiten bij staking.

4. Stakersvergoeding – terugbetaling vervoersonkosten

Aangezien het op 19 december 2017 gaat om een betoging en niet over een algemene staking zullen énkel VSOA Onderwijs-leden en ACLVB-leden ingeschreven op de lijst Onderwijs (F30) die staken én deelnemen aan de manifestatie aanspraak kunnen maken op een stakersvergoeding.

Daarenboven moet men tenminste zes maanden lid zijn om het recht te laten gelden op een stakersvergoeding.

Wie geen gebruik moet maken van het stakingsrecht – geen opdracht op 19 december 2017 – krijgt de vervoersonkosten terugbetaald.

4.1 Uitbetaling stakersvergoeding en terugbetaling vervoersonkosten

Om de stakersvergoeding uitbetaald te krijgen, dienen de VSOA Onderwijs-leden en de ACLVB-leden ingeschreven op de lijst Onderwijs (F30) én die participeerden aan de manifestatie een kopie van hun weddenuittreksel waarop vermeld staat, dat zij niet in hun instelling aanwezig waren op de dag van de manifestatie, samen met het origineel vervoerbewijs achteraf via de post op te sturen naar:

VSOA-Onderwijs
Nationale Betoging 19 december 2017 / Stakersvergoeding
Boudewijnlaan 20/21
1000 BRUSSEL

De stakersvergoeding zal dan worden gestort op het rekeningnummer vermeld op het weddenuittreksel. Het meesturen van het vervoerbewijs is een absolute voorwaarde om de stakersvergoeding uitbetaald te krijgen.

Enkel de vervoersonkosten gemaakt met de trein (à rato van een treinbiljet 2de klasse) zullen worden terugbetaald. 

4.2 Terugbetaling vervoersonkosten

Leden van het VSOA-Onderwijs en de ACLVB-leden ingeschreven op de lijst Onderwijs (F30) die op 19 december 2017 geen opdracht hebben en dus geen recht hebben op een stakersvergoeding, maar toch deelnemen aan de betoging, kunnen hun vervoersonkosten ook terugbetaald krijgen. Zij dienen daarvoor het desbetreffend origineel vervoerbewijs mét daarop vermelding van hun naam en rekeningnummer achteraf via de post op te sturen naar:

VSOA-Onderwijs
Nationale Betoging 19 december 2017 / Vervoersonkosten
Boudewijnlaan 20/21
1000 BRUSSEL

Ook hier zullen énkel de vervoersonkosten gemaakt met de trein (à rato van een treinbiljet 2de klasse) worden terugbetaald.

5. Pamfletten

Het pamflet van de ACLVB en het pamflet van het gemeenschappelijk vakbondsfront waarin wordt opgeroepen tot deelname aan deze betoging kan u hieronder downloaden.

Klik hier voor het pamflet van de ACLVB.
Klik hier voor het pamflet van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

6. Secretariaat VSOA-Onderwijs

Het secretariaat van het VSOA Onderwijs zal die dag gesloten zijn. Al het personeel zal deelnemen aan de betoging.

7. Voetzoekers

Voetzoekers zijn en blijven ten stelligste verboden!

 

 

Delen: