Stelsel opleidingscheques hervormd door minister Muyters

Tot in juli 2010 konden mensen die een opleiding wilden volgen daarvoor gebruik maken van opleidingscheques. Met die cheques kwam de overheid voor de helft tegemoet in de kosten voor wat het inschrijvingsgeld betrof. In augustus van datzelfde jaar maakte het kabinet van minister van Werk en Begroting Muyters bekend, dat opleidingen die werden gevolgd uit liefhebberij niet langer in aanmerking kwamen. Opleidingscheques  zouden voortaan enkel nog toegekend worden voor het volgen van cursussen die arbeidsmarkt gerelateerd waren. Een opleiding die aan die voorwaarde niet voldeed, zou dus door de cursist volledig uit de eigen portemonnee moeten worden betaald.

Spectaculaire daling van het aantal cursussen met opleidingscheques

Deze besparingsmaatregel heeft duidelijk effect gehad afgaande op de spectaculaire daling van het aantal cursussen met opleidingscheques; cijfers die in een artikel in De Standaard van maandag 16 januari 2012 werden gepubliceerd. In datzelfde artikel verklaarde de woordvoerder van minister Muyters: “De hervorming is geslaagd. Het was niet de bedoeling om bepaalde cursussen te raken, maar om te snoeien in de subsidies voor cursussen die niets te maken hebben met professionele kwalificaties”.

Leerkrachten die de opleidingscheques gebruikten om zich professioneel bij te scholen, haken af

Wat blijkt nu;  het zijn niet degenen die uit hobbyisme een cursus volgen die hebben afgehaakt, maar wel leerkrachten die de opleidingscheques gebruikten om zich professioneel bij te scholen. Wij verdenken minister Muyters er helemaal niet van, dat hij te kwistig  met de snoeischaar zou zijn omgesprongen; in zekere zin is zijn maatregel enigszins te verantwoorden; zeker in tijden van besparingen…  Dat hij echter de verkeerde keuze heeft gemaakt is een feit. Hij heeft opleidingen die daar niet huishoren – al dan niet met opzet - op de zwarte lijst  gezet. Dat getuigt o.i. op zijn minst van een zware inschattingsfout of moeten wij daar meer achter vermoeden…

De kern van het probleem...

Na de afgelopen week wordt bij ons nog meer het vermoeden bevestigt, dat de - volgens zijn zeggen - overbenutting van het departement Onderwijs  hem al langer moet steken. In tegenstelling tot andere excellenties, houdt minister Smet er wel nog aan de vakorganisaties bij het overleg te betrekken. Bijgevolg menen wij hier als sociale partner en bevoorrechte getuige te mogen zeggen, dat in het departement Onderwijs elke eurocent meer dan twee keer wordt omgedraaid. Hiermee hopen wij de minister van Begroting Muyters en passant toch enigszins gerustgesteld te hebben.

De kern van het probleem zit volgens ons echter veel dieper...  Minister Muyters mag dan op één week tijd zoiets van een annus horribilis  – 4 seizoenen in 1 dag – meegemaakt hebben; voor de buitenwereld is er de afgelopen dagen toch een en ander duidelijk geworden.
Door de demarche van de minister  en ook met de houding van zijn partij daartegenover hebben beiden deze week (eindelijk) hun ware gelaat laten zien en zijn hun intenties voor de buitenwereld nu ook helemaal klaar en duidelijk. Het “expliciete taalgebruik” zoals Muyters het zelf definieert –  en we zullen dat hier niet herhalen - en dat blijkbaar in zijn kabinet bon ton is, is een overheidsinstantie onwaardig. Uit dat taalgebruik  blijkt, dat de minachting voor de andere kabinetten groot is. Daaruit blijkt ook nog, dat Muyters zijn cabinetards niet onder controle heeft en het doet ons eveneens besluiten dat de cohesie in de Vlaamse regering – als er die ooit al is geweest – ver te zoeken is. Onderlinge verdeeldheid is o.i. het laatste wat die Vlaamse regering op dit moment kan gebruiken; zeker gezien de huidige moeilijke en onzekere economische situatie.


Marnix Heyndrickx
Secretaris Onderhandelaar

Delen: