Stakingsaanzegging voor 30 januari 2012 ingediend

Op 19 januari 2012 werd door de onderwijsvakbonden een stakingsaanzegging ingediend. Een algemene stakingsdag op 30 januari aanstaande is nodig om de regering en de werkgevers ervan te overtuigen, dat nieuwe bezuinigingsmaatregelen op rekening van de werknemers en de sociaal gerechtigden en dit bovenop de sanering die de regering al beslist heeft, echt niet meer kunnen.

Deze staking zal erkend worden door de onderwijsvakbonden. Onze leden hebben de mogelijkheid om, naar hun keuze, te staken hetzij voor 1 lesuur, hetzij voor een halve dag, hetzij voor een volledige dag.

Dirk De Vos
Gemandateerd secretaris

 
Stakingsaanzegging
 Pamflet Gemeenschappelijk Vakbondsfront

 

Delen: