SONO-onderzoek over loopbanen van onderwijsprofessionals

Respondenten gezocht:

Op dit moment is het binnen onderwijs niet alleen een grote uitdaging om kwalitatieve leraren aan te trekken maar ook om hen te behouden en zo de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Om dat mogelijk te maken, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de loopbaankeuzes van leraren en andere onderwijsprofessionals. Dat is het doel van één van de onderzoeksprojecten van het Steunpunt voor ONderwijsOnderzoek (SONO). In het kader van dit onderzoeksproject zullen er in januari 2020 focusgroepgesprekken worden georganiseerd. Daarvoor hebben wij jóuw hulp nodig!

Er zullen 5 focusgroepen worden samengesteld met de volgende profielen:

  1. directeurs basisonderwijs;
  2. directeurs secundair onderwijs;
  3. onderwijsprofessionals met een coördinerende of beleidsondersteunende functie (bij voorkeur uit het BaO of het SO);
  4. leraren met minstens 20 jaar ervaring die nog niet veranderd zijn van functie;
  5. uitstromers: mensen die ervoor gekozen hebben om het onderwijs te verlaten en géén onderwijsgerelateerde job uitoefenen.

(Je mag rekenen op een vergoeding van je verplaatsingsonkosten.)

Als je wil deelnemen of meer informatie wil over mogelijke deelname of over het onderzoek, kan je contact opnemen met Tine Mombaers, de onderzoeker van dit project (Universiteit Antwerpen). Dit kan via mail (tine.mombaers@uantwerpen.be) of op het telefoonnummer 03 265 96 34. 

 

Delen: