Sociale verkiezingen aan de VUB

Tussen 9 en 22 mei dit jaar werden er sociale verkiezingen georganiseerd in meer dan 6000 bedrijven en organisaties. Dit was echter niet uitsluitend een zaak van de privésector. Ook in het vrij onderwijs konden de werknemers van verschillende instellingen hun personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité preventie rechtstreeks verkiezen.
Dit was ook het geval aan de Vrije Universiteit Brussel, waar er in de ondernemingsraad (OR) 15 zetels voor de bedienden en 2 voor de kaderleden (directie en voltijdse proffen) over 3 vakbonden moesten worden verdeeld. Voor het comité preventie (CPBW) ging het om 13 zetels in totaal. Helaas vond geen enkele vakbond kandidaten voor de lijst van de jeugdige werknemers.

De ACLVB behoudt aantal zetels in de Ondernemingsraad en het CPBW

Voor het eerst in de geschiedenis van de VUB diende het ACV ook een lijst in, wat voor extra spanning zorgde. Zouden de kaarten grondig herschud worden en zou er een einde komen aan de dominantie van de “traditionele” rode en blauwe vakbonden? Welke vakbond zou dan zetels moeten afstaan? Gelukkig viel het allemaal best mee. Het ACV kon slechts 1 zetel in beide organen bemachtigen; het ACLVB (VSOA) behield haar 4 zetels in de OR en haar 3 zetels in het CPBW. Het ABVV ging met 10 zetels in de OR en 9 in het CPBW aan de haal. Aangezien de “roden” de enigen waren die een lijst voor het kaderpersoneel indienden, wonnen zij ook traditiegetrouw die 2 zetels.

De resultaten

In totaal werden er 916 geldige stemmen uitgebracht voor het CPBW en 894 voor de OR (819 bedienden en 75 kaderleden). Bij de bedienden in de OR haalde ACLVB (VSOA) 29,2 % van de stemmen binnen, bij het CPBW (waarvoor de kaderleden op dezelfde lijst stemmen) haalden we 27,9 % binnen. Dit is een lichte daling t.o.v. 2012, toen we nog resp. 31,7 % en 30,9 % scoorden. Aangezien er nu echter 3 vakbonden aan de verkiezingen deelnamen en het relatieve aantal stemmen van het ABVV daalde van 68,3 % (2012) naar 63,4 % (2016) in de OR en van 69,1 % naar 64,5 % in het CPBW, kunnen we stellen dat het ACV vooral stemmen van het ABVV heeft afgesnoept. Helaas vertaalde zich dit net niet in zetelwinst voor ons; daarvoor kwamen we slechts 5 (!) stemmen te kort op de lijst van het CPBW en 13 stemmen op de lijst voor de OR[1].

De globale opkomst was met om en bij 35 % van de kiesgerechtigde personeelsleden relatief laag. Vooral de opkomst bij het kaderpersoneel (28 %) viel tegen. Het aandeel personeelsleden dat aan de verkiezingen deelneemt, zit al enkele jaren in een dalende trend, die zich ook deze keer bestendigde. Het groot aantal deeltijdse werknemers kan misschien een deel van de verklaring zijn.

De verkozen VSOA-afgevaardigden

De verkozen effectieve VSOA-afgevaardigden voor de OR zijn:

Tim Van de Voorde, Alain Triest, Andrea Knaepen en Jean Aelbrecht. De plaatsvervangers zijn: Nikie Stevens, Inge Meyskens, Tony De Leeuw en Dimitri Bonnewijn.

Voor het CPBW zijn de verkozen effectieve VSOA-afgevaardigden: Nikie Stevens, Tim Van de Voorde en Jean Aelbrecht; met als plaatsvervangers: Diane Sorgeloos, Tony De Leeuw en Philippe Merckx.

Tim Van de Voorde

 

 

[1] Resp. 7 en 19 als het hierbij zou gaan over bijkomende stemmen ipv. stemmen die we zouden afsnoepen van de andere vakbonden.

Delen: