Schooljaar 2020-2021 start in pandemieniveau geel

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

Na overleg tussen minister van Onderwijs Weyts, de onderwijsverstrekkers, de experten van de Gees en de onderwijsvakbonden werd beslist om het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) te laten starten in pandemieniveau geel.

Voor het VSOA-Onderwijs bleef en blijft de veiligheid van het onderwijspersoneel de nodige prioriteit verdienen. Het is dan ook een goede zaak dat onder het pandemieniveau geel een verstrenging in het secundair onderwijs wordt doorgevoerd m.b.t. het verplicht dragen van een mondmasker, de beperking van de toegang van derden tot de onderwijsinstelling en de buitenschoolse activiteiten.

Wij willen echter ook benadrukken, dat het principe van kracht blijft dat er, behalve in het geval van pandemieniveau groen, vooraf altijd een grondige veiligheidsanalyse dient te gebeuren. Op basis van de lokale risicoanalyse kan dan worden bepaald onder welke voorwaarden er dan volledig of gedeeltelijk kan worden geopend.

Het VSOA-Onderwijs is in eerste instantie tevreden dat er gehoor werd gegeven aan het verzoek om zo snel mogelijk tot een beslissing over te gaan en zo de nodige duidelijkheid te verschaffen aan het werkveld. De versoepeling in het secundair onderwijs m.n. dat de leerlingen in pandemieniveau geel standaard nu 5 dagen - in tegenstelling tot de 4 dagen voorheen - op school worden verwacht, is een goede zaak, omdat dit onmiskenbaar de werkdruk van de leraren zal verlagen aangezien er niet langer afstandsonderwijs zal moeten worden gegeven.

Het feit dat er een draagvlak werd gecreëerd bij alle onderwijspartners m.b.t. de te hanteren methodiek, zodat duidelijkheid, eenvormigheid én stabiliteit kan worden gegarandeerd, zodat er in alle sereniteit – en hopelijk ook rust – volgende week met de lokale voorbereidingen en organisatie kan worden gestart, juichen wij eveneens toe.

Klik hier voor de toelichting.
Klik hier voor de overzichtstabellen en de Pandemiescenario's en aangepaste draaiboeken 2020-2021
Klik hier voor veelgestelde vragen over de coronamaatregelen in het onderwijs.
Klik hier voor het draaiboek Infectieziekten.

Op de nieuwspagina https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws  vindt u chronologisch alle updates én de laatste stand van zaken.

Alle informatie over het nieuwe schooljaar en corona vind je op de webpagina “Klaar voor schooljaar 2020-2021.

 

 

Delen: