Salarisgegevens kunnen voortaan online worden geraadpleegd

Mededeling salarisbrief

Het beheer van de personeelsdossiers van 180.000 onderwijspersoneelsleden met inbegrip van het verwerken van de salarissen is in handen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi).
Elk onderwijspersoneelslid zal vanaf 29 september zijn of haar salarisgegevens online kunnen raadplegen op de website www.mijnonderwijs.be. Dit via een specifieke rubriek voor onderwijspersoneelsleden.

Klik hier om naar de pagina te gaan.

Wat verandert er?

- De gegevens zullen kunnen geraadpleegd, opgevraagd en bewaard worden via pc, tablet en smartphone en dit op een beveiligde manier, met respect voor de privacy.

- De salarisfiche wordt overzichtelijker en voorzien van bijkomende uitleg, in klare taal.

- Op de vernieuwde salarisbrief staan voortaan de contactgegevens en een link naar de dossier- en relatiebeheerder van het personeelslid. Zo kan het onderwijspersoneelslid vlot contact met AgODi opnemen bij vragen over het personeelsdossier.

Voor wie de salarisbrief toch op papier wil blijven ontvangen, laat dit weten via mijnonderwijs.personeel@ond.vlaanderen.be of via het nummer 02 553 65.

Praktisch

De salariswebsite is op 29 september vanaf 9 u online. Personeelsleden kunnen inloggen via hun e-id. Wie hier problemen mee heeft, contacteert het nummer 1700 voor verdere assistentie. Op hun persoonlijke pagina vinden de onderwijspersoneelsleden ook de contactgegevens terug van hun dossierbeheerder (telefoon en e-mail). Deze is te bereiken tussen 9 u en 17 u. Vragen via e-mail worden binnen de 3 dagen beantwoord.

Er wordt wel op gewezen dat enkel vragen i.v.m. het salaris worden beantwoord. Vragen over opdrachten, eventuele fouten in RL, verlofstelsels… moet men stellen aan het personeelssecretariaat.

Het raadplegen van de salarisbrief  via Zoomit wordt afgebouwd in een overgangsperiode van enkele maanden.

Delen: