Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op evaluatiebeleid leerkrachten

Naar aanleiding van de reacties over het evaluatiebeleid leerkrachten in de pers wijst het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs er op dat in cao XI (2018) klaar en duidelijk werd afgesproken dat  “we met de sociale partners het gesprek aangaan om de evaluatieprocedure te herzien, op basis van vast te stellen mogelijke knelpunten en het auditrapport van het Rekenhof, met het oog op meer nadruk op coaching, vermindering van planlast, mét behoud van rechtszekerheid voor de personeelsleden.”

Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs worden deze gesprekken bijgevolg aan de onderhandelingstafel gevoerd. De volgende afspraak met de sociale partners is dinsdag 14 mei.  

 

Marianne Coopman
Algemeen secretaris COV

Nancy Libert
Algemeen secretaris
ACOD Onderwijs

Marnix Heyndrickx
Voorzitter
VSOA Onderwijs

Koen Van Kerkhoven
Secretaris Generaal COC

 

Delen: