Pro rechtvaardig pensioenbeleid; contra onrechtvaardigde maatregelen

Nationale betoging

Al van bij het aantreden van deze regering verzet het VSOA zich uitdrukkelijk tegen de zeer onrechtvaardige beslissingen in het pensioenbeleid die ze neemt. Er werd daarbij voluit ingezet op en voorrang gegeven aan een correct overleg...

Klaarblijkelijk klinken onze argumenten niet duidelijk en luid genoeg... Er gebeurt immers niets meer in het pensioendossier en dit ondanks de concrete en redelijke voorstellen van de vakbonden inzake het beoordelen van beroepen op hun zwaarte. Die concrete en redelijke voorstellen gaven geen aanleiding tot daadwerkelijk overleg met de werkgevers noch met de regering. Bovendien gaat de regering haar pensioen met punten doordrukken, zonder dat er daar ook maar enige consensus over is...

Het VSOA nam daarom deel aan de nationale betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront (ACLVB, ACV en ABVV) in Brussel. Het VSOA-Onderwijs ondersteunde deze actie en riep op tot deelname. De pensioenkwestie raakt immers ook het onderwijspersoneel zeer hard!

Een greep uit de maatregelen:

- tegen 2030 zal de wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar zijn;

- de diplomabonificatie wordt geleidelijk afgeschaft en de referteperiode voor de berekening van het pensioen wordt opgetrokken. Hierdoor ontvangen we minder pensioen om toch langer te werken;

- het voordelig tantième (1/55) wordt afgeschaft. Is dit een voorbode dat onderwijs niet als een zwaar beroep zal worden erkend?

- minister Bacquelaine wil de invoering van een puntensysteem voor de berekening van het pensioen doordrukken. Tot op de dag van de pensionering zal men echter het exacte pensioenbedrag niet kennen;

- tegenover het langer werken, staan nog altijd geen echte maatregelen om het werk werkbaar te maken en zo langer werken draagbaar te maken;

- de afbouw van de pensioenen in de publieke sector blijft doorgaan...​                  

                     Pro rechtvaardig pensioenbeleid! 

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs

 

Delen: