Overheid wil opnieuw besparen op rug overheidspersoneel

Afkopen studiejaren

Met dit voorontwerp van wet* wil de federale regering opnieuw snoeien in het pensioen van het overheidspersoneel. Het is alweer een zuivere besparingsmaatregel; deze keer onder het voorwendsel van een harmonisering tussen de overheids- en privésector. Na de inmiddels afgeronde onderhandelingen in Comité A wordt het voorontwerp van wet nu voorgelegd ter stemming in het Parlement.

* Dit is slechts een “voorontwerp” van wet. Deze wet heeft pas uitwerking na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De regeling vandaag

Wie vandaag in de privésector werkt, kan zijn of haar studiejaren – de jaren nodig voor het behalen van één diploma hoger onderwijs – valideren. Dit is enkel mogelijk voor die studiejaren vanaf de twintigste verjaardag. Het valideren kan ook maar gebeuren tot maximaal 10 jaar na het afstuderen.  Zelfstandigen daarentegen kunnen dit doen tot aan hun pensioen. Wanneer men die studiejaren “afkoopt”, dan worden ze ook in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen, want ze tellen dan mee als gewerkte jaren.

Voor de ambtenaren is deze regeling vandaag niet van toepassing, want zij krijgen deze studiejaren, onder de vorm van een diplomabonificatie, gratis.

“Harmonisering”???

In het “Voorontwerp van Wet betreffende de regularisatie van studieperioden voor de berekening van het ambtenarenpensioen” staat te lezen dat de gratis validatie voor ambtenaren nu door de federale regering zal worden geschrapt.  Daardoor zal de diplomabonificatie van ambtenaren niet langer gratis meetellen voor de berekening van hun pensioen! Zij zouden dus nu ook moeten betalen om hun diplomabonificatie gevalideerd te zien.

Zoals het nu voorligt, zal het overheidspersoneel, net als de werknemers uit de privésector, de studiejaren moeten afkopen. Dat allemaal om hetzelfde pensioen te blijven ontvangen, dat men vandaag al krijgt. Wie het hoge valideringsbedrag zal kunnen betalen, zal beter af zijn dan degenen die het hoge bedrag niet kunnen ophoesten. Een systeem met twee snelheden dus.

Bovendien is het pensioen voor ambtenaren een uitgestelde wedde. Dit voorontwerp verlaagt deze wedde, want ambtenaren worden verplicht om te speculeren tegen een hoge kostprijs willen zij hun uitgestelde wedde op hetzelfde niveau behouden. Wanneer zou blijken dat het niets heeft opgebracht, is er ook geen teruggave.

Ook vrouwen zullen opnieuw het slachtoffer zijn. Dit als gevolg van de eerdere afbouw van de regeling van de loopbaanonderbreking waardoor ze de facto in een financieel zwakkere uitgangspositie zijn terecht gekomen.

Verder stelt de regering dat zij met dit voorstel de pensioenen voor alle categorieën werknemers wil gelijkschakelen. Maar in dit geval worden de ambtenaren benadeeld t.a.v. zelfstandigen. Ondanks de korting van 10 % die men voorstelt en het fiscaal voordeel, kunnen zelfstandigen tot de vooravond van hun pensioen hun studiejaren blijven valideren en deze kost zelfs inbrengen voor 100 %.

Dit alles betekent dat de ambtenaren opnieuw het kind van de rekening en de grote verliezers zijn van de voorgestelde maatregel.

Nieuwe én zuivere besparingsmaatregel op de rug van het overheidspersoneel!

Wat moet doorgaan voor een zogenaamde “harmonisering” tussen de overheids- en privésector, komt in de realiteit echter neer op een nieuwe en zuivere besparing. Doel: het dichtrijden van het gat in de begroting. Deze maatregel zou in 2017 – dus op korte termijn - de federale regering 42 miljoen euro  moeten opbrengen. Desalniettemin zal zij door diezelfde maatregel op lange termijn hogere pensioenen moeten uitkeren. De rekening daarvoor schuift zij door. Qua financieel wanbeheer en een totaal gebrek aan begrotingsvisie kan dit tellen…

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Het volledige artikel leest u in de VSOA Onderwijs Nieuwsbrief van januari 2017
 

Delen: