Oproep Algemene Vergadering Afdeling West-Vlaanderen

Aan de leden van de Afdeling West-Vlaanderen

In navolging van de beslissing van het UBG van de Groep Onderwijs van het VSOA zullen er tijdens de Algemene Vergadering van de Afdeling West-Vlaanderen van de Groep Onderwijs verkiezingen worden gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de Afdeling West-Vlaanderen.

De verkiezingen zullen plaatsvinden op 8 december 2016 in KTA Brugge, Rijselstraat 7A, 8200 Sint-Michiels in de Mediatheek R045 (gelijkvloers) en dit van 17 u 30 tot  18 u.

Agenda
17.30 u – 17.45 u: Presentatie en spreektijd voor de kandidaten
17.45 u – 18 u: Verkiezingen Voorzitter en Ondervoorzitter
18 u: Telling door het kiescollege zoals samengesteld door het UBG van de Groep Onderwijs tijdens de vergadering van 30 september 2016
18.15 u: Bekendmaking van het resultaat van de verkiezingen door de voorzitter van het kiescollege
18.20 u: Toespraak door de nieuwe voorzitter
18.30 u: Toespraak door de nieuwe ondervoorzitter
18.45 u: Afsluitende receptie

Samenstelling en Bevoegdheden van de Algemene Vergadering van de Afdeling West-Vlaanderen volgens art. 45 en art. 46 van het Reglement van Inwendige Orde van de Groep Onderwijs van het VSOA

 

Art. 45. De Algemene Vergadering van een Afdeling is samengesteld uit de volgende stemgerechtigde leden:

a) van rechtswege:
1° de Voorzitter, de Ondervoorzitter van de Afdeling;
2° de Secretaris die de Afdeling binnen zijn bevoegdheidsdomein heeft;
b) de leden van de Afdeling die met de bijdragebetaling in regel zijn.

Art. 46. De Algemene Vergadering van een Afdeling oefent de volgende bevoegdheden uit:
1° het verkiezen van de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de Afdeling;
2° het verkiezen van de Bestuursleden van de Afdeling, indien er meer dan tien kandidaten zijn;

 

Praktische regeling

De stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering van de Afdeling West-Vlaanderen van 8 december 2016, moeten op de dag van de Algemene Vergadering hun identiteitskaart voorleggen vooraleer zij aan de verkiezingen kunnen deelnemen.

Delen: