Oproep Algemene Vergadering Afdeling Antwerpen

Aan de leden van de Afdeling Antwerpen

In navolging van de beslissing van het UBG van de Groep Onderwijs van het VSOA zullen er tijdens de Algemene Vergadering van de Afdeling Antwerpen van de Groep Onderwijs verkiezingen worden gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de Afdeling Antwerpen.

De verkiezingen zullen plaatsvinden op 7 december 2016 in de vergaderzaal (3de verdieping) van de ACLVB Antwerpen, Londenstraat 25, 2000 Antwerpen en dit van 14 u tot 14 u 30.

Agenda
14.00 u – 14.15 u: Presentatie en spreektijd voor de kandidaten
14.15 u – 14.30 u: Verkiezingen Voorzitter en Ondervoorzitter
14.30 u: Telling door het kiescollege zoals samengesteld door het UBG van de Groep Onderwijs tijdens de vergadering van 30 september 2016
14.45 u: Bekendmaking van het resultaat van de verkiezingen door de voorzitter van het kiescollege
15 u: Toespraak door de nieuwe voorzitter
15.10 u: Toespraak door de nieuwe ondervoorzitter
15.20 u: Afsluitende receptie

Samenstelling en Bevoegdheden van de Algemene Vergadering van de Afdeling Antwerpen volgens art. 45 en art. 46 van het Reglement van Inwendige Orde van de Groep Onderwijs van het VSOA

Art. 45. De Algemene Vergadering van een Afdeling is samengesteld uit de volgende stemgerechtigde leden:

a) van rechtswege:
1° de Voorzitter, de Ondervoorzitter van de Afdeling;
2° de Secretaris die de Afdeling binnen zijn bevoegdheidsdomein heeft;
b) de leden van de Afdeling die met de bijdragebetaling in regel zijn.

Art. 46. De Algemene Vergadering van een Afdeling oefent de volgende bevoegdheden uit:
1° het verkiezen van de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de Afdeling;
2° het verkiezen van de Bestuursleden van de Afdeling, indien er meer dan tien kandidaten zijn;

Praktische regeling

De stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering van de Afdeling Antwerpen van 7 december 2016, moeten op de dag van de Algemene Vergadering hun identiteitskaart voorleggen vooraleer zij aan de verkiezingen kunnen deelnemen.

Delen: