Opname 1/10de ouderschapsverlof voorlopig nog niet mogelijk voor onderwijspersoneel

Flexibilisering verlofregeling onderwijs

Door een wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1991 heeft de federale regering het voor werknemers uit de openbare sector mogelijk gemaakt, dat het ouderschapsverlof ook onder de vorm van 1/10de kan worden opgenomen. Concreet wil dit zeggen dat men voortaan nu ook de mogelijkheid heeft om de loopbaan een halve dag per week enerzijds of één dag om de twee weken anderzijds te onderbreken. Het akkoord van de werkgever is hiervoor wel nodig.

Voor werknemers uit de openbare sector ging de maatregel in vanaf 1 augustus 2019. Voor het Vlaams onderwijspersoneel is dit echter nog niet het geval, aangezien eerst nog de Vlaamse onderwijsregelgeving moet worden aangepast. Tot op vandaag is de opname van het ouderschapsverlof met 1/10de nog niet in die regelgeving voorzien. Dit geldt ook voor opname van het verlof voor medische bijstand met 1, 2 of 3 weken.

Van zodra de verlofregeling voor het Vlaams onderwijspersoneel is aangepast, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Het VSOA-team

Delen: