Oplossing voor personeelsleden na actie aan kabinet Bacquelaine

Centra voor de Basiseducatie

De personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie hebben uitzicht op een vaste benoeming en dit met ingang van 1 januari 2018. Deze statuutswijziging impliceert de garantie op een overheidspensioen. Maar ook de gewerkte jaren (tijdelijke en contractuele diensten) vanaf 1 september 2008 tot en met 31 december 2017 zouden daarvoor in aanmerking worden genomen. Dat was hen door de Vlaamse regering alvast beloofd bij het afsluiten van cao III in 2013.

Belofte maakte geen schuld...

Het wetsontwerp (het gemengde pensioen in de publieke sector) van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine deed deze belofte echter teniet...
Immers de garantie, dat de gepresteerde jaren vóór de statutarisering eveneens in aanmerking zouden genomen worden voor de opening van het recht op pensioen ten laste van de Staatskas én voor de berekening ervan op voorwaarde dat zij worden gevolgd door een vaste benoeming, werd door het wetsontwerp van tafel geveegd. De gepresteerde jaren vóór de statutarisering zouden dus niet in aanmerking kunnen worden genomen waardoor men maandelijks 200 euro aan pensioen dreigde te mislopen.

Engagement om naar een oplossing te zoeken

Na afloop van de actie vond er een onderhoud plaats tussen medewerkers van het kabinet van minister Bacquelaine en een afvaardiging van de onderwijsvakbonden. In de loop van de dag, in de Kamercommissie Sociale Zaken waar het wetsontwerp werd besproken, liet minister Bacquelaine optekenen, dat er met de Vlaamse regering een engagement was aangegaan om naar een oplossing te zoeken.

Na het akkoord tussen overheid, werkgevers en onderwijsvakbonden is er een oplossing!

Na het vooropgestelde engagement leek het voor het VSOA-Onderwijs niet meer dan logisch dat die oplossing er nog voor het einde van het jaar moest komen. Dat verscheidene leden van de Kamercommissie daar eveneens op aandrongen, sterkte ons daarin.

Op 28 november 2017 vonden er onderhandelingen plaats tussen de overheid, de werkgevers en de onderwijsvakbonden. Die onderhandelingen resulteerden in een akkoord.

Daarin werd vastgelegd, dat de Vlaamse overheid een aanvullend pensioen zal toekennen aan die personeelsleden die op 1 januari 2018 of daarna zullen vast benoemd worden in een Centrum voor de Basiseducatie en daardoor ressorteren onder het desbetreffende Decreet Rechtspositie. Uiteraard moet men op de datum van de pensionering het recht kunnen laten gelden op een overheidspensioen.

Concreet houdt dit in dat het onderwijspersoneel van de Centra voor de Basiseducatie hierdoor aanspraak zal kunnen maken op een aanvullend pensioen voor de contractuele diensten die werden gepresteerd vanaf 1 september 2008 tot 31 december 2017. Bij een voltijdse contractuele tewerkstelling gedurende die 9 jaar, zal het jaarlijks brutobedrag dan 1770 euro bedragen. Voor wie deeltijds aan de slag was, wordt het brutobedrag berekend op basis van de omvang van de tewerkstelling.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Delen: