Ook na paasvakantie blijven lessen geschorst

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

Lessen blijven geschorst; opvang blijft voorzien

De beslissing die vanmiddag, woensdag 15 april, door de Nationale Veiligheidsraad werd genomen en waardoor de huidige maatregelen tegen het coronavirus tot en met 3 mei van kracht blijven, impliceert dat de lessen ook na de paasvakantie geschorst blijven en dat scholen, indien nodig, in opvang blijven voorzien.

In de praktijk betekent dit, dat tot en met 30 april de opvang verzekerd blijft voor:
- kinderen van wie de ouders werken in een beroep uit de sleutelsectoren (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie);
- kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het GO!;
- sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen in een moeilijke thuissituatie.

Pre-teaching

Tot aan de paasvakantie werd de richtlijn gehanteerd: geen nieuwe lesinhoud en geen evaluatie. Doordat de opschorting van de lessen nu ook na de paasvakantie van kracht blijft, zal er nieuwe leerstof worden aangeboden onder de vorm van “pre-teaching”. Op die nieuwe lesinhoud zal dan later worden teruggekomen in de klas. Belangrijk hierbij is dat deze methodiek doenbaar en haalbaar blijft voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

In een extra editie van Schooldirect worden handvaten over pre-teaching aangeboden.

Klik hier voor deze extra editie.

Hervatting lessen

De Nationale Veiligheidsraad nam vandaag nog geen beslissing over een volgende fase; meer bepaald een eventuele datum waarop de lessen opnieuw zullen worden hervat en de voorwaarden waaronder dit zal gebeuren. Bij het nemen van die beslissing zal de veiligheid van leerlingen en personeel prioritair moeten zijn. Die volgende fase zal door het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, minister van Onderwijs Weyts, de onderwijsverstrekkers, de onderwijsvakbonden en de CLB-centrumnetten grondig worden voorbereid.

Klik hier voor de update

Op de nieuwspagina https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws  vindt u chronologisch alle updates én de laatste stand van zaken.

Delen: