Onderwijsvakbonden overhandigen banner aan minister Crevits

Bannercampagne

De boodschap: “Kwaliteitsvol werken = onderwijs versterken. Méér middelen voor onderwijs!” is al sedert woensdag te lezen op banners aan de gevel van meer dan 1750 scholen en centra. In het kader van het lerarenloopbaandebat enerzijds en het aantrekkelijker maken van de job van leerkracht met daarbij het accent op werkbaar werk anderzijds, willen de onderwijsvakbonden een sterk signaal geven: “Zorg dragen voor het onderwijspersoneel is voor iedereen van belang!”.

Wij gaan er dan ook ten stelligste van uit dat men niet doof zal blijven voor onze boodschap! Wil ons onderwijs zijn maatschappelijke rol kunnen blijven vervullen, dan moet al het onderwijspersoneel in kwaliteitsvolle omstandigheden zijn job kunnen uitoefenen.  Vandaag is dit niet meer het geval... Door de almaar toenemende werkdruk, de aanhoudende besparingen op de werkingsmiddelen, het langer moeten werken voor een lager pensioen... loopt de emmer bij velen over. Dit staat haaks op het voornemen van de Vlaamse regering om werk te maken van werkbaar werk!

Vandaag 31 maart, kreeg ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een banner overhandigd. De overhandiging vond plaats net voor aanvang van de ministerraad aan het kabinet van minister-president Bourgeois op het Martelaarsplein in Brussel.
 

Wij durven er niet aan twijfelen, dat deze banner binnenkort ook aan het kabinet Onderwijs te bewonderen zal zijn. “Kwaliteitsvol werken = onderwijs versterken. Méér middelen voor onderwijs!; wie kan daar nu tegen zijn...

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Delen: