Onderwijspensioen maakt deel uit van een aantrekkelijk lerarenberoep!

Lerarenloopbaandebat

Inmiddels meer dan een jaar geleden werd door minister van Onderwijs Crevits het lerarenloopbaandebat heropgestart. Wanneer dat lerarenloopbaandebat zou resulteren in een pact dat: een aantrekkelijke loopbaan – ook het onderwijspensioen maak daar deel van uit! - mét werkbaar werk voor ieder onderwijspersoneelslid én een (her)waardering van het lerarenberoep vooropstelt, dan is het initiële doel bereikt.

Donkere onweerswolken boven loopbaandebat

Desalniettemin stellen wij vast, dat de federale regering meedogenloos blijft inhakken op de loopbanen  van het overheids- en onderwijspersoneel. Zo werden, in april 2016, in het kader van het begrotingsakkoord al een aantal maatregelen genomen die een daling van om en bij de 18 % van het onderwijspensioen tot gevolg zullen hebben.
Medio oktober, naar aanleiding van de opmaak van de begroting 2017, deelde de federale regering opnieuw een aantal rake klappen uit. Er zal in 2017 maar liefst 70 % worden bespaard op: gezondheidszorg, overheid, uitkeringen én pensioenen.  Mogelijke ingrepen op het preferentieel tantième (1/55) impliceren dat men niet alleen langer zal moeten werken om een volledige loopbaan te kunnen realiseren; het heeft bovendien ook nefaste gevolgen voor de berekening van het pensioenbedrag.
Vooral de groep met een beperkte actieve loopbaan - als gevolg van een onderbreking van de beroepsactiviteit voor het verlenen van familiale zorg - zal hiervan de dupe zijn.

Bovendien kunnen we ons niet van de indruk ontdoen, dat een aantal gesprekspartners aan tafel eerder een taakverzwaring dan “werkbaar werk” voor het personeel voor ogen hebben… Steeds meer donkere onweerswolken stapelen zich dan ook op boven het loopbaandebat.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Het volledige artikel leest u in de VSOA Onderwijs Nieuwsbrief van december 2016.

Delen: