Onderwijsbonden vragen volgende Vlaamse regering "Waardering, respect en professionaliteit"

Verkiezingen19

De vier onderwijsbonden beklemtonen in hun verkiezingsmemorandum nogmaals dat kwaliteitsvol onderwijs niet zonder uitstekend personeel kan. Dat memorandum zijn ze maandagvoormiddag gaan bezorgen bij de verschillende partijhoofdkwartieren, maar ook aan de onderwijskoepels zoals onder meer Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO!.

"We legden een bus in om langs te gaan bij de verschillende kantoren", zegt Marnix Heyndrickx, voorzitter van VSOA Onderwijs. "Al werden we niet overal opgewacht door de partijvoorzitter, toch is akte genomen van onze bezorgdheden. Er zijn geen nieuwe beloftes gedaan - de partijen hielden zich bij de verklaringen van de voorbije weken."

De bonden trekken in hun memorandum aan de alarmbel. Ze stellen vast dat het recht op kwaliteitsvol onderwijs zwaar onder druk komt te staan. Dat is, nog volgens de bonden, te wijten aan een nijpend lerarentekort en aan het feit dat de kernopdracht niet meer gerespecteerd wordt. "Onderwijs wordt vaak een instrument voor het realiseren van andere beleidsagenda's, zoals werk, welzijn en gezinsbeleid", klinkt het.

"Het huidige doemdenken dat onder meer aanstuurt op meer standaardisering, digitalisering en zelfs centrale examens (...) viseert en ondermijnt in de eerste plaats de professionaliteit van onderwijspersoneelsleden, in plaats van hier sterker op in te zetten", schrijven de bonden.

De bonden verwijzen in de tekst onder maar naar het tijdsbestedingsonderzoek van vorig jaar. "Dat laat duidelijk zien dat er onvoldoende tijd is om de kernopdracht waar te maken", klinkt het. "Een begrensde opdracht én een reductie van taken (...) dringen zich op." Ze willen daarom een beleidsmodel dat de kwaliteit van onderwijs via duidelijke doelen aanstuurt, niet via gestandaardiseerde metingen. Daarnaast moet er een einde komen aan "de juridisering, de regeldruk en de zinloze schriftelijke rapporteringen.

Andere aandachtspunten voor de bonden zijn onder andere: meer, goed opgeleid en gemotiveerd personeel, een sterk statuut en correcte financiering.

Het memorandum heeft de steun van ACOD Onderwijs, de Christelijke Onderwijscentrale (COC), het Christelijke Onderwijzersverbond (COV) en VSOA Onderwijs. (BRON: BELGA)

 

Delen: