Onderwijsbonden hopen op een signaal van minister Crevits

Lerarenloopbaan

Morgen vrijdag 10 maart loopt het ultimatum af dat de onderwijsvakbonden hadden gericht aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in verband met haar voorstellen om een baan in het onderwijs aantrekkelijker te maken.
 

Wat eraan voorafging: in januari legde minister Crevits voorstellen op tafel om de loopbaan van leerkrachten aantrekkelijker te maken: het zou voor beginnende leerkrachten makkelijker worden om aan een lesopdracht te geraken en die te behouden en oudere leerkrachten zouden het in het licht van hun pensioen wat kalmer aan kunnen doen. In ruil vroeg de minister dat de leerkrachten in de tweede en derde graad 22 uur zouden lesgeven in plaats van nu respectievelijk 21 en 20 uur. De vakbonden zagen dat niet zitten: de leraren zouden zo de hervorming zelf moeten financieren en dat vonden de bonden al te gek. De minister moest elders maar geld zien te vinden, klonk het. Morgen/vrijdag verstrijkt de deadline die de minister kreeg om de nodige fondsen te vinden.

"We hebben sinds 14 februari niets meer van minister Crevits gehoord", zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de christelijke vakbond COC. "Als er morgenmiddag/vrijdagmiddag bij het verstrijken van het ultimatum, geen antwoord is, dan zullen we ons moeten bezinnen over acties. Maar ik zou het wel sneu vinden als we tegen dan totaal niets horen van de minister."

Van Kerkhoven vindt het niet kunnen om de lesuren van de leerkrachten te verhogen, zolang de in het vooruitzicht gestelde studie over de taakzwaarte in het onderwijs niet is uitgevoerd. "Maar het gaat in feite over de principiële vraag of de Vlaamse regering bereid is om geld op tafel te leggen voor het aantrekkelijker maken van een job in het onderwijs. De verhoging van het aantal lesuren gaat hoe dan ook diametraal in tegen de doelstelling om de onderwijsjob aantrekkelijker te maken."

Ook Marnix Heyndrickx van VSOA-Onderwijs betreurt de huidige "standstill" in het dossier van het loopbaanpact. "We zullen zien of er nog een uitnodiging van de minister uit de bus komt", zegt de vakbondsman. "De elementaire beleefdheid gebiedt dat de minister toch een of ander signaal geeft."

Anderzijds heeft Crevits in een reactie op het ultimatum van de onderwijsbonden eerder al gezegd "niet te zullen zwichten voor chantage".

"Onze oproep was ook niet bedoeld om chantage te plegen", reageert Heyndrickx. "Wat we wilden krijgen, was een signaal van de Vlaamse regering naar onze mensen toe, dat ze het duidelijk menen met het aantrekkelijk maken van een onderwijsloopbaan."

Ook Raf De Weerdt van de socialistische bond Acod-onderwijs rekent erop dat de minister haar stilzwijgen van de laatste anderhalve maand doorbreekt, maar hij durft net als zijn collega's niet meteen gokken op hoe groot de kans is dat de minister met een serieus budget komt voor de door iedereen verlangde hervormingen.

"Wat we zeker niet willen is een soort 'intern kannibalisme' waarbij de leerkrachten zelf de hervormingen moeten betalen", zegt De Weerdt. "We willen ons niet vastpinnen op hoe groot het budget moet zijn, maar de Vlaamse regering moet beseffen dat ze boter bij de vis moet leveren, als ze een loopbaan in het onderwijs aantrekkelijker wil maken."

Bron: Belga

 

Delen: