Ondersteuningsmodel M-decreet is een lege doos!

Vakbondsactie

Op maandag 27 maart 2017 vond in de KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg) een conferentie plaats in het teken van een tussentijdse evaluatie van het M-decreet. Bij de aanvang van de conferentie werden lege dozen uitgedeeld om daarmee nog maar eens de pijnpunten van het op tafel liggende ondersteuningsmodel in de verf te zetten.

Te weinig bijkomende omkadering

1 september 2017 is de datum waarop het nieuwe ondersteuningsmodel voor de implementatie van het M-decreet (maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) van start zal gaan. Het ondersteuningsmodel moet voor bijkomende omkadering in de klassen en dus voor ondersteuning op de klasvloer zorgen. Echter zoals het nu voorligt, zou die omkadering beperkt blijven tot nog geen halftijds personeelslid per school. Dit betekent dat niet elke school op de nodige ondersteuning zal kunnen rekenen.

De situatie vandaag is al zeer precair. Veel leerkrachten staat het water al maanden aan de lippen als gevolg van het feit, dat er onvoldoende personeelsleden zijn die de nodige ondersteuning kunnen bieden. Ook hier voorziet de overheid alweer niet in de nodige middelen om die ondersteuning te realiseren.

Onzekerheid en onrust bij het personeel

De implementatie van het M-decreet houdt in, dat er in de toekomst minder leerlingen in het buitengewoon onderwijs zullen zitten. Het gevolg daarvan is, dat leerkrachten en paramedici hun werk dreigen te verliezen, want niet elk personeelslid uit het buitengewoon onderwijs kan of wil terecht in de ondersteuningsteams. Zodoende weten deze personeelsleden niet waar ze zullen ingezet worden en verkeren ze bovendien in grote onzekerheid voor wat hun toekomstig statuut betreft.

Er zijn dan ook dringend maatregelen nodig om dit verlies aan jobs op te vangen. Een aangepaste regeling voor reaffectatie en wedertewerkstelling en voorrangsrechten voor personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs om in het gewoon onderwijs aan de slag te kunnen, zijn dan ook noodzakelijk.

Klik hier voor de persmededeling.

Marnix Heyndrickx

Voorzitter VSOA Onderwijs
 

Delen: