Noodopvang tijdens paasvakantie georganiseerd door lokale besturen

Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

De Vlaamse overheid kondigt aan, dat er tijdens de paasvakantie in een noodopvang zal worden voorzien voor die leerlingen uit het basisonderwijs van ouders tewerkgesteld in een cruciaal beroep en voor sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen in een moeilijke thuissituatie.

Er komt een meldpunt voor kinderen uit het secundair onderwijs in vergelijkbare situaties (zie hierboven) vanwaar uit door de lokale besturen naar een oplossing naar maat zal worden gezocht.

Evenwel blijft ook tijdens de paasvakantie het algemeen principe gehandhaafd, dat kinderen in de eerste plaats thuis worden opgevangen.

Voor kinderen die geen andere opvangmogelijkheid hebben – kinderen uit het buitengewoon onderwijs die medische en/of sociale zorgnoden hebben en kinderen uit de onderwijsinternaten, de MPIGO's en de IPO's van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, worden nog alternatieve regelingen uitgewerkt.

Aan de lokale besturen wordt een coördinatierol toebedeeld met het oog op de organisatie van de opvang.  Onderwijspersoneel kan zich tijdens de paasvakantie vrijwillig aanbieden voor deze opvang, al dan niet op vraag van de lokale besturen.

Dinsdagavond laat ontvingen alle Vlaamse scholen nog een verduidelijking bij deze maatregel.

Klik hier voor de update
Klik hier voor het persbericht van minister van Onderwijs Weyts

Op de nieuwspagina https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws  vindt u chronologisch alle updates én de laatste stand van zaken.

 

Delen: