Nijpend lerarentekort vereist vooral structurele oplossingen én maatregelen

Persbericht

In een persbericht aan Belga zegt Lieven Boeve om “jonge leerkrachten meer zekerheid te geven door hen minder interimopdrachten te laten uitvoeren en ook ervaren leerkrachten een aangepaste rol te geven”.
Wanneer Lieven Boeve in datzelfde bericht stelt, dat er om het nijpende lerarentekort in te dijken dringend oplossingen nodig zijn, dan heeft hij gelijk. Dat er daarbij vooral naar de aantrekkelijkheid van de job zelf moet worden gekeken, ligt voor de hand.

De idee om startende leerkrachten van bij het begin een eigen klas te geven kan daarin passen, maar is ons inziens slechts één van de mogelijke maatregelen…
Blijft natuurlijk het gegeven, dat interimopdrachten er altijd zullen zijn en dus ook zullen moeten ingevuld worden. De “oudere” leerkrachten kunnen vandaag die opdrachten al op vrijwillige basis opnemen. Hen daartoe verplichten zou wel een bijzonder slecht idee zijn, omdat hierdoor een opbod  onder de leerkrachten zal ontstaan met alle mogelijke spanningen en fricties binnen het schoolteam tot gevolg. Het laatste wat we in het onderwijs vandaag nodig hebben, is een opdeling tussen startende en oudere leerkrachten die elkaars concurrenten worden…

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Klik hier voor het volledige persbericht

 

Delen: