Nieuwe procedure aanvraag overheidspensioen


De juridische dienst van het Secretariaat-generaal vestigt de aandacht op de wijziging van de pensioenaanvraag vanaf  1 januari 2013.

Door de invoering van het elektronisch pensioendossier (Capelo)  zal eerstdaags het koninklijk besluit van 8 mei 1936 worden aangepast of vervangen. Het indienen van een aanvraag blijft evenwel een vereiste wil men een pensioen ontvangen, maar aanvragen voor oppensioenstellingen die ingaan vanaf 1 januari 2013 zullen enkel nog elektronisch kunnen gebeuren. Papieren dossiers zullen vanaf 1 januari 2013 door PDOS dan ook niet langer worden aanvaard.

Het personeelslid moet dus voortaan rechtstreeks bij de PDOS de pensioenaanvraag elektronisch indienen en niet langer via de personeelsdienst van zijn schoolbestuur. Desalniettemin kan de personeelsdienst daarbij nog altijd de nodige assistentie verlenen. Bovendien zijn er nu ook afzonderlijke formulieren voor de aanvraag van een rustpensioen en voor de aanvraag van een overlevingspensioen. 

Bea Foubert
Juridisch adviseur

Uitgebreide informatie en links naar de aanvraagformulieren vindt u terug in onze Nieuwsbrief editie november. Nog niet geabonneerd op onze Nieuwsbrief? Klik dan op deze link.
 

Delen: